Kandidaten Marcel en Marcel strijden om zetel Ledenraad
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 maart 2019

Vlasblom gekozen voor Ledenraad

Voor de Ledenraad van 2019-2022 was onder de leden van de hoofdsector Stukadoren & Afbouw in de regio Zuidwest een verkiezingsprocedure uitgeschreven. Er waren twee kandidaten, Marcel Braam en Marcel Vlasblom, maar slechts één positie te vergeven. Op 13 maart kwamen beide kandidaten naar Veenendaal om de enveloppen met stembiljetten te openen. Marcel Vlasblom had een meerderheid van stemmen en zal zodoende de leden in de regio Zuidwest ook in de periode 2019-2022 weer vertegenwoordigen.

In de NOA Ledenraad hebben personen zitting die zijn afgevaardigd door NOA Afdelingen, sectorale afdelingen en vertegenwoordigers van de verschillende hoofdsectoren uit de 12 Nederlandse provincies. De Ledenraad komt een aantal keren per jaar bijeen en voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Elke vier jaar worden de leden van de NOA Ledenraad gekozen. Voor de afvaardiging van de stukadoorsleden in de provincies Zuid-Holland en Zeeland hadden Marcel Braam en Marcel Vlasblom zich kandidaat gesteld.

Daarom waren vorige maand alle stukadoorsleden in die provincies aangeschreven met het verzoek om hun stem uit te brengen. Marcel Braam en Marcel Vlasblom hadden beide een mooie motivatie geschreven, die alle leden in een ‘verkiezingspamflet’ konden raadplegen. Het stembiljet moest in een speciale gesloten enveloppe worden geretourneerd aan het secretariaat.

Fekke Haringsma de stemmen aan het tellen
Fekke Haringsma de stemmen aan het tellen

Op 13 maart werden de stemmen geteld. Marcel en Marcel waren allebei naar Veenendaal afgereisd om bij de opening van de enveloppen aanwezig te zijn. De eer was aan bestuurslid Fekke Haringsma, om de stemmen te tellen en de afvaardiging in de Ledenraad bekend te maken. Bij het tellen van de stemmen, gingen beide leden in eerste instantie gelijk op. De spanning steeg…

Marcel Vlasblom had na het openen van alle enveloppen de meerderheid van stemmen. Hij werd door Marcel Braam sportief gefeliciteerd en succes gewenst bij een goede vertegenwoordiging van de stukadoorsleden in hun regio. De heren maakten aansluitend van de gelegenheid gebruik om met elkaar en het secretariaat marktontwikkelingen en actualiteiten door te spreken.

Kandidaten Marcel Vlasblom (L) en Marcel Braam (R) streden sportief om zetel Ledenraad
Kandidaten Marcel Vlasblom (L) en Marcel Braam (R) streden sportief om zetel Ledenraad

Gisteren is de nieuwe Ledenraad als eerste op de hoogte gebracht van de samenstelling. Er zijn nog een aantal vacatures. Wie namens welke afdeling, regio of sector(vereniging) zitting heeft in de Ledenraad 2019-2022 is hier te bekijken.

Deel dit artikel: