Coronavaccinatie: Wat mag er wel en niet?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 oktober 2021

Vaccinatievragen

Corona houdt ons nog steeds bezig. De besmettingsaantallen lopen weer op en de meningen over wel dan niet vaccineren lopen sterk uit een. Voor werkgevers is het ingewikkeld: iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Maar hoe leid je dat in goede banen en wat mag je wel en niet vragen? Coronavaccinatie: Wat mag er wel en niet?​

Mag ik als werkgever aan een werknemer vragen of hij/zij is gevaccineerd?

Ja, dat mag. De werkgever mag zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever overigens geen antwoord te geven.

Mag ik in het bedrijf bijhouden wie er gevaccineerd is?

Nee, een werkgever mag de vaccinatiestatus (dus of iemand wel of niet gevaccineerd is) bij individuele werknemers op geen enkele wijze vastleggen. Gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. Alleen als er een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid is (lees daar meer over op de website van de autoriteit persoonsgegevens) mag een werkgever bijzondere persoonsgegevens verwerken. 

Mag een bedrijfsarts vragen of een werknemer is gevaccineerd?

Ja, een bedrijfsarts mag vragen of een werknemer is gevaccineerd. Maar ook daar moet dan een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld omdat een werknemer met kwetsbare mensen werkt.

Mag de bedrijfsarts aan een werkgever vertellen wie gevaccineerd is?

Nee, dat mag niet. Een bedrijfsarts mag wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers in het bedrijf delen, maar geen individuele gevallen. De bedrijfsarts mag wel advies geven over de te nemen maatregelen en over inrichting van de werkprocessen om zo een optimale balans tussen de individuele belangen van medewerkers en het groepsbelang binnen bedrijven te bewerkstelligen.

Welke plicht heb ik als werkgever om besmettingsrisico’s te beperken?

De werkgever is verplicht om gezamenlijk met de werknemer gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te organiseren. De werkgever is daarvoor primair verantwoordelijk en heeft hierin een zorgplicht richting zijn werknemer. Dit staat in de Arbowet. In de bouw- en techniek wordt er daarom gewerkt met een speciaal coronaprotocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Mag ik als werkgever werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen corona?

Nee, dit mag niet. Vaccinatie is vrijwillig. Ieder mens mag zelf kiezen. Dit staat in artikel 11 van de Nederlandse grondwet. 

Mag ik loon inhouden als een werknemer in quarantaine moet, of besmet is met COVID-19?

Nee, de werkgever moet het loon van de werknemer doorbetalen. Als een werknemer thuis in isolatie zit omdat hij of zij besmet is geraakt met COVID-19 of dat hij daarvan ziek is geworden, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Ook in die gevallen waar een werknemer in quarantaine zit, zoals de RIVM-richtlijnen voorschrijven, moet de werkgever het loon doorbetalen.

Kan ik als werkgever de werkzaamheden van een ongevaccineerde werknemer aanpassen?

Als de werkgever weet dat een werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor, dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan worden beperkt.  Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, of thuiswerken als het werk dit toelaat.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel: