Let op correcte informatie voor particulieren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 september 2023

Update ISDE (isolatie)subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de ISDE-subsidie aanvragen voor particulieren. Deze Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) heeft sinds 2021 de eerdere SEEH-subsidie vervangen. ISDE subsidie kan tot 2030 worden aangevraagd. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld.

Als u isolatiewerkzaamheden verricht, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ISDE en klanten hierover - voordat u met het werk begint - te informeren. Uw opdrachtgever moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen om subsidie te ontvangen.

Wijs uw opdrachtgever daarom op de website van de overheid. Geef aan dat uw opdrachtgever zich daar exact aan moet houden, omdat het anders mis kan gaan. Tip: Kijk zelf ook nog even!

Of subsidie wordt verstrekt, is afhankelijk van tal van voorwaarden. We halen enkele punten aan:

Correcte inschrijving KvK

Allereerst gaat het er om dat de opdrachtnemer is ingeschreven bij de kamer van Koophandel als (af)bouwbedrijf. Een verkeerde omschrijving van de werkzaamheden kan er toe leiden dat er geen subsidie wordt verstrekt.

Factuur

Uw opdrachtgever moet de subsidie aanvragen. Daarbij dient een factuur te worden gevoegd met daarin: 

  • de datum van aanbrengen;
  • de naam en het adres van de woningeigenaar;
  • uw bedrijfsnaam;
  • omschrijving van de energiebesparende maatregel en aanverwante werkzaamheden die door uw bedrijf uitgevoerd zijn;
  • de naam van het merk of de fabrikant, het type, de dikte en de meldcode van het isolatiemateriaal dat gebruikt is. Die meldcode is te vinden op de site of op te vragen bij de leverancier.
  • de plaats en bijhorende oppervlakte die in de desbetreffende koopwoning geïsoleerd is;

Foto

Daarnaast moet er ten minste één foto van elke genomen energiebesparende isolatiemaatregel worden geüpload. Deze foto moet door het (af)bouwbedrijf genomen zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal.

Betaalbewijs

De opdrachtgever moet ook een betaalbewijs met het bedrag en de datum van de betaling insturen.

Hoe zit het met meldcodes en maatregellijsten?

Bij de ISDE wordt gewerkt met een maatregelenlijst isolatie én een voor glas. Daarnaast zijn er ook nog lijsten voor apparatuur. De codes op deze lijst van het product moeten door de opdrachtgever bij de aanvraag ingevuld worden. Als een maatregel nog niet op de lijst voorkomt kan er wel subsidie worden aangevraagd. Daar zijn weer andere regels voor.

ISDE stapelen

Sinds 21 april 2021 is het voor woningeigenaren mogelijk ook Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aan te vragen na het ontvangen van lokale subsidies van gemeenten en provincies. Na de uitbreiding van de ISDE aan het begin van dit jaar bleek dat een aantal gemeenten en provincies voor sommige maatregelen een aanvullende subsidie bieden. Dit stuitte vervolgens op een probleem dat de ISDE stapelen met andere subsidies niet mogelijk maakte. Het is niet mogelijk om meer dan een keer subsidie te ontvangen vanuit de Rijksoverheid voor dezelfde maatregel. Voor zakelijke aanvragers is stapelen van ISDE met andere subsidies overigens niet toegestaan.

Meer info en veel gestelde vragen vindt u op de website van RVO en bekijk de aparte pagina over isolatiemaatregelen.

Deel dit artikel: