Let op correcte informatie voor particulieren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
04 februari 2021

Update ISDE subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft inmiddels de eerste ISDE-subsidie aanvragen voor particulieren behandeld. Deze Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) vervangt sinds dit jaar de SEEH-subsidie en heeft wijzigingen ondergaan. De subsidie regeling voor VvE is gestopt.

Het is er niet gemakkelijker op geworden. Als u isolatiewerkzaamheden verricht, is het belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn en uw klanten hierover - voordat u met het werk begint - te informeren. U als afbouwspecialist en lid van NOA kunt het natuurlijk niet maken om onvoorbereid aan de gang te gaan en achteraf een teleurgestelde opdrachtgever hebben die niet de subsidie krijgt waarop gerekend is.

Wijs uw opdrachtgever daarom op de website van de overheid. Geef aan dat uw opdrachtgever zich daar exact aan moet houden, omdat het anders mis kan gaan. Tip: Kijk zelf ook nog even!

Of subsidie wordt verstrekt, is afhankelijk van tal van voorwaarden. We halen enkele punten aan. 

Correcte inschrijving KvK

Allereerst gaat het er om dat u bent ingeschreven bij de kamer van Koophandel als (af)bouwbedrijf. Een verkeerde omschrijving van de werkzaamheden kan er toe leiden dat er geen subsidie wordt verstrekt.

Factuur

Uw opdrachtgever moet de subsidie aanvragen. Daarbij dient een factuur te worden gevoegd met daarin: 

  • de datum van de aanbrengen;
  • de naam en het adres van de woningeigenaar;
  • uw bedrijfsnaam;
  • omschrijving van de energiebesparende maatregel en aanverwante werkzaamheden die door uw bedrijf uitgevoerd zijn;
  • de naam van het merk of de fabrikant, het type, de dikte en de meldcode van het isolatiemateriaal dat gebruikt is. Die meldcode is te vinden op de site of op te vragen bij de leverancier.
  • de plaats en bijhorende oppervlakte die in de desbetreffende koopwoning geïsoleerd is;

Foto

Daarnaast moet er ten minste één foto van elke genomen energiebesparende isolatiemaatregel worden geüpload. Deze foto moet door het (af)bouwbedrijf genomen zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal.

Betaalbewijs

De opdrachtgever moet ook een betaalbewijs met het bedrag en de datum van de betaling insturen.

Hoe zit het met meldcodes en maatregellijsten?

Bij de ISDE wordt gewerkt met een maatregelenlijst isolatie én een voor glas. Daarnaast zijn er ook nog lijsten voor apparatuur. De codes op deze lijst van het product moeten door de opdrachtgever bij de aanvraag ingevuld worden. Als een maatregel nog niet op de lijst voorkomt kan er wel subsidie worden aangevraagd. Daar zijn weer andere regels voor.

Oftewel: Het is ingewikkeld. Wijs uw opdrachtgever erop. Hou daarbij ook goed in de gaten welke verplichtingen u als bedrijf zelf heeft.

Meer info en veel gestelde vragen vindt u op de website van RVO.

NB: De subsidieregeling voor Vereniging van Eigenaren is op 3 februari 2021 om 9:00 uur gestopt. Het totale budget is overschreden. 

Deel dit artikel: