Subsidie energiebesparing
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
11 juli 2019

Subsidie energiebesparing

Naar verwachting kunnen woningeigenaren vanaf eind augustus weer subsidie aanvragen als ze minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Wie er gebruik van wil maken zal waarschijnlijk snel moeten zijn…

Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. Op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland is vermeld dat de subsidieregeling waarschijnlijk eind augustus in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Vanaf dat moment is de subsidie aan te vragen.

Belangrijk om te weten is dat de subsidie pas aangevraagd kan worden, nadat de isolatiemaatregelen zijn doorgevoerd én betaald. Voor de subsidie SEEH geldt dat er minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning moeten worden uitgevoerd. Voorwaarde is verder dat de aanvrager zowel de eigenaar als bewoner is en niet eerder SEEH subsidie kreeg.

Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare subsidiebudget € 84 miljoen. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wordt uitgebreid naar isolatie.

Deel dit artikel: