Populaire regeling voor persoonlijke ontwikkeling
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 december 2022

STAP-subsidie wordt strenger

Sinds maart 2022 bestaat de subsidieregeling Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden zichzelf ontwikkelen en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten. Minister Van Gennip wil in 2023 veranderingen doorvoeren om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Via STAP kan jaarlijks gebruik worden gemaakt van € 1.000 voor arbeidsmarktgerichte scholing. Minister Van Gennip heeft geconstateerd dat de regeling erg populair is. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen budget toegekend gekregen. Daarbij is er een goede spreiding van leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en contract/werkvorm. Het scholingsregister STAP heeft nu een aanbod van 1.100 opleiders met 112.000 verschillende scholingsactiviteiten.

Het STAP-budget is een lerende regeling. Minister Van Gennip wil nu maatregelen nemen om het STAP-budget gerichter te besteden en misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. De afgelopen maanden bleek dat niet arbeidsmarktgerichte opleidingen toch in het scholingsregister STAP kwamen. Daarnaast zijn er opleiders die zich met hun werkwijze en aanbod niet aan de subsidievoorwaarden houden. Uit de eerste resultaten blijkt ook dat een beperkt aantal opleidingen relatief vaak gekozen wordt. Het gaat daarbij veelal om opleidingen die (grotendeels) online zijn. Om te voorkomen dat STAP als ongepast verdienmodel wordt gebruikt, wordt het aantal toekenningen per opleiding vanaf 2023 gelimiteerd.

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Deze tijd is nodig om de maatregelen, gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik, te implementeren. Het voor 2023 beschikbare STAP-budget blijft gelijk en zal over vijf aanvraagtijdvakken verdeeld worden. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari 2023. 

Klik hier voor meer informatie.

Deel dit artikel: