Deze keer bij SPARK Makers Zone in 's-Hertogenbosch
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 september 2022

Sector Grootbedrijven neemt graag een kijkje in de keuken bij innovators

Vlak voor de bouwvak zich aandiende, kwamen de leden van de NOA Sector Grootbedrijven (SGB) bijeen “in het Brabantse”. Dat doen ze graag op een innovatieve locatie, met de mogelijkheid om rond te kijken hoe andere ondernemers hun business aanpakken. Maar ook om met een frisse blik samen over alledaagse of juist strategische vraagstukken te sparren en elkaar op weg te helpen met nieuwe ideeën. 

“Vandaag zijn we bijeen bij SPARK Makers Zone”, opende voorzitter Harry Boeve de bijeenkomst. Het is een creatief makerslab waar old scool ambacht en high end techniek elkaar versterken. “Een innovatieve plek om een kijkje in de keuken te krijgen, maar eerst hebben we wat andere onderwerpen op de agenda, die we met elkaar willen doornemen. Aan het eind van het jaar willen we binnen onze sectorvereniging aandacht besteden aan het 25-jarig bestaan en afscheid nemen van Rob van Boxtel, die na zijn pensioen de werkzaamheden voor SGB nog tijdelijk voortzette. Ester Litjes, sectormanager bij NOA, zal de werkzaamheden van Rob overnemen.” Ester stelde zich kort voor aan de leden en verzocht om vooral te laten weten welke onderwerpen interessant zijn en welke vooral niet: “Ik laat me graag voeden door de leden en zoek daar samen met het bestuur passende thema’s en verrassende bijeenkomsten bij.”

Actualiteiten

Direct werd het onderwerp cybersecurity op tafel gegooid. Er werd besloten om tijdens een volgende bijeenkomst dit thema beet te pakken en te kijken naar geschikte verzekeringen. Maar vooral ook naar methodes om medewerkers scherp te houden en te voorkomen dat er op berichten geklikt wordt waarmee een hack mogelijk wordt gemaakt. Ook werd er gevraagd welke ervaringen collega-ondernemers hebben met de toegangscontrole op de bouw. Een SGB-lid vertelde dat het veel moeite en tijd kost om een accordering te krijgen en een factuur in te mogen sturen als vanuit de projectbox blijkt dat er iemand een keer vergeten is in te klokken. De aanwezigen meenden dat bij meerdere bouwers het controlesysteem flink ingewikkeld wordt gemaakt. Wellicht ook een thema om met elkaar nog eens bij stil te staan. 

Exoskeletten

Na een uitgebreide rondleiding door het lab van SPARK werd er korte uitleg gegeven over de Branchemonitor Afbouw; een online tool op het besloten ledengedeelte van NOA.nl, met allemaal marktinformatie en trends per sector. Ook werd er een toelichting gegeven op de nieuw op te richten Afbouw-Academie. Daarna werd het woord gegeven aan gastspreker Frank Krause van TNO. Hij had verschillende exoskeletten bij zich en presenteerde in het kort de resultaten van het grote praktijkonderzoek, dat TNO in opdracht van Knauf en NOA had gedaan. Van de groep teststukadoors, die het exoskelet gedurende 6 weken achtereen droegen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, gaf de meerderheid aan daadwerkelijk verlichting te voelen bij het stukadoren van plafonds en de bovenste delen van te stucen muren. Krause gaf uitleg over de passieve en actieve werking van exoskeletten en attendeerde de leden op de TOP-strategie, met verschillende mogelijkheden om fysieke belasting aan te pakken.

SGB-lid Jack Gelissen wil na afloop zelf ondervinden hoe zo’n exoskelet voelt en is aangenaam verrast.
SGB-lid Jack Gelissen wil na afloop zelf ondervinden hoe zo’n exoskelet voelt en is aangenaam verrast.

Sky high prijzen

Ook Paul Peeters, sales director van Dingemans Elementenbouw - begunstigend lid van NOA, was als spreker uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Jan van den Heuvel introduceerde hem, omdat de leden eerder al onderling hadden gediscussieerd over de enorme prijsstijgingen en het steeds groter wordende probleem om een vaste prijs af te geven. “We komen waarschijnlijk in een recessie terecht. Normaal dalen dan de prijzen door een dalende vraag, maar de situatie lijkt nu dusdanig anders. Zullen de materiaalprijzen dan nog steeds blijven stijgen?” Paul Peeters sloot dat niet uit: “Ik heb niet de oplossing, maar kom wel graag uitleggen hoe wij omgaan met de situatie. De staalprijs fluctueerde natuurlijk al langer en dus waren we gewend om veel in te kopen op het moment dat de prijs lager was en weinig in te kopen als de prijzen stegen. Maar toen gingen de prijzen sky high en moesten we duur inkopen om te kunnen blijven produceren. Het was echt een force majeure en het voelde heel ongemakkelijk om dergelijke grote prijsstijgingen door te moeten berekenen. Projectmatig hebben we toen een constructie bedacht, waarmee we onze klanten helpen met een vaste prijs voor het gehele project. In een overeenkomst leggen we de vaste afspraak met levergarantie en afname garantie vast, waarbij wij staal reserveren voor het project tegen de dan geldende prijs en de klant deze profielen afneemt tegen de afgesproken prijs. Zekerheid voor beide partijen dus.

Want er is veel onzekerheid. Door de stijgende inflatie, rente, stijgende transportkosten, het stikstof probleem en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Energieprijzen rijzen de pan uit en overal in de wereld is de onrust merkbaar: er zijn al enkele staalfabrieken die hun productie stil gelegd hebben, andere gaan ‘in groot onderhoud’, hetgeen ook weer invloed heeft op de prijzen. Na een “inkakmoment” van twee maanden zien we overigens wel weer een beetje kunstmatige stijging, maar het kan ook zo weer omslaan naar een verdere daling. Het staal dat we nu bestellen, dat over 3 à 4 maanden binnenkomt, daarvan is de vraag of de afgesproken prijs gehandhaafd blijft. Dalen de prijzen, dan worden die niet verrekend door de staalproducenten. Bij een stijging worden die kosten helaas wél doorberekend. Verder worden de uiteindelijke kosten ook negatief beïnvloed door stijging van energiekosten, transportkosten, de dollarkoers, loonstijgingen en dergelijke. En dan hebben we ook nog te maken met strafheffingen en het instellen van een quotum voor invoer van staal uit diverse Aziatische landen. Lang leve onze vriend Trump en de lobby van de staalproducenten in Europa, die destijds met hun acties de EU aangezet hebben tot de 25% EU-heffing boven quotum. Last but not least zijn ook de prijzen voor levering in containers enorm gestegen, voor diegene die hun staal op die manier aanvoeren. Allemaal zaken die duidelijk invloed hebben op de prijsvorming.

Momenteel merken wij dat er in Nederland, België en Duitsland minder wordt besteld. Dit kan zelfs tot bouwstagnatie leiden. En hoe het er komende tijd uit komt te zien? Dat is werkelijk waar gissen.” 

De bijeenkomst werd afgesloten bij een bistro in de Bossche binnenstad. “Leden hebben altijd volop met elkaar te bespreken”, gaf voorzitter Harry Boeve aan. “Door onze activiteiten en de goede onderlinge contacten wisselen leden bij SGB altijd waardevolle info en ervaringen uit. Ondernemers die inspiratie op willen doen en belangstelling hebben voor een lidmaatschap, mogen altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.”  

Kijk voor meer informatie over SGB op www.grootbedrijven.nl 

Deel dit artikel: