Subsidieregeling SEB loop vertraging op
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 september 2021

Schoon en Emissieloos Bouwen subsidie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat redt het niet om met ingang van september de Schoon en Emissieloos Bouwen-subsidie te ontsluiten. Volgens het ministerie ligt dit aan de complexiteit van de regeling, maar ook aan de demissionaire status van het kabinet en het coronavirus.

Dat is een grote tegenvaller voor alle ondernemers die staan te popelen om te investeren in emissiearme of emissieloze technieken. Het vooruitzicht dat zo'n 40 à 50% van de meerkosten wordt gesubsidieerd – berekend in verhouding tot de kosten van een gangbare machine met verbrandingsmotor – is uitermate aantrekkelijk. Het is aannemelijk dat de meeste bedrijven hun investering nu uitstellen. 

Het ministerie I&W verwacht dat de subsidieregeling in januari 2022 opengesteld wordt. Maar, de kans dat dit niet gehaald wordt, lijkt zeer aanwezig. Er wordt komende jaren in totaal € 500,- miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor het verminderen van de emissie van bouwmachines. 

Deel dit artikel: