Trots op bereikte wapenfeiten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 september 2021

Scheidend voorzitter sluit enerverende periode af

Na twee jaar neemt Ger Jaarsma tijdens de komende Algemene Ledenvergadering afscheid als voorzitter van NOA. “Enerverend”, antwoordt hij op de vraag hoe hij de afgelopen 24 maanden zou beschrijven. Hoewel zaken anders zijn gelopen dan hij had verwacht, blikt hij toch met een goed gevoel terug. “Op het gebied van governance de bakens kunnen verzetten en ook de verhuizing naar een nieuw onderkomen is in gang gezet.” 

Terwijl we Jaarsma spreken is hij in alle vroegte op weg van zijn woonplaats Leeuwarden naar Den Haag waar hij vanaf eind september voorzitter wordt van de Pensioenfederatie. Net als twee jaar geleden begint de beroepsbestuurder in een branche die nog betrekkelijk nieuw voor hem is. “Zijdelings heb ik het nodige meegekregen. In een eerdere baan heb ik de fusie van Kredietbank Nederland van dichtbij meegemaakt en ook bij NOA waren pensioenen een terugkerend onderwerp. En ik zat in het hoofdbestuur van MKB Nederland toen het pensioenakkoord werd afgesloten. Maar het klopt dat ik weer veel nieuwe dingen mag gaan leren. Het wordt een spannende tijd: de komende 6 á 7 jaar zullen bepalend zijn voor een compleet nieuw pensioenstelsel. Mooi om daar een rol in te mogen spelen.” 

Vooruitgang

Terug naar NOA. Jaarsma werd twee jaar geleden aangetrokken toen de vereniging in crisis verkeerde. Er lag een behoorlijk pittig rapport van Marjan Olfers over de bestuurscultuur binnen NOA. “Daar hebben we in de commissie governance flinke stappen mee gemaakt. Nog niet alles is opgelost, maar we hebben wel degelijk stapjes naar voren gezet. Op de komende ALV wordt er gestemd over nieuwe statuten en nieuwe reglementen. En er komt een integriteitscode. Dus op het gebied van governance en professionalisering heb ik voor NOA een steentje kunnen bijdragen. Terugkijkend geeft dat veel voldoening.” Net als het feit dat het tijdens de bestuursperiode van Jaarsma gelukt is om het huidige kantoor te verkopen en de verhuizing naar een nieuw pand in gang te zetten. “Dat was ook een dossier dat al wat langer op het bordje van de voorzitter lag en ik ben trots op het feit dat we dat met succes hebben kunnen afronden. Tot mijn aftreden zit ik de commissie Huisvesting nog wel voor, maar bemoei me niet meer inhoudelijk met de inrichting of de bouw van de nieuwe praktijkhal. Maar dat NOA erop vooruit gaat qua huisvesting is een mooie conclusie.”  

Om zich toch in gesproken woord tot alle leden te kunnen richten, nam Ger Jaarsma diverse videoboodschappen op
Om zich toch in gesproken woord tot alle leden te kunnen richten, nam Ger Jaarsma diverse videoboodschappen op
Jaarsma presenteert het nieuwe coronaprotocol, dat bouwpartijen gezamenlijk hadden bedacht om veilig door te kunnen werken
Jaarsma presenteert het nieuwe coronaprotocol, dat bouwpartijen gezamenlijk hadden bedacht om veilig door te kunnen werken

Gezonde spanning

In een interview bij zijn aantreden als voorzitter ging het ook over de rolverdeling tussen hoofd- en sectorbesturen binnen de NOA. Vindt Jaarsma dat dit ondertussen voldoende handen en voeten heeft gekregen? “Ja en nee. Enerzijds is het nog steeds een krachtenveld waarbinnen mensen hun positie zoeken. Wie is nu precies waarvoor verantwoordelijk? Daar zit altijd gezonde spanning op. Dat zei ik toen en dat is nog steeds zo. Ik denk ook dat dat zo zal blijven. Aan de ene kant ben je één vereniging, aan de andere kant wil je ook dat de vier hoofdsectoren met hun eigen bestuur op hun eigen gebied eigen initiatieven ontplooien. Er zijn wel degelijk stappen gezet, maar het is aan de nieuwe voorzitter om dat nog meer handen en voeten te geven.” 

In hetzelfde interview vertelde Jaarsma dat hij de eerste maanden vooral zou gebruiken om de afbouwsector beter te leren kennen. Hoe kijkt hij met de kennis van nu terug op de branche? “Laat me voorop stellen dat corona heel veel roet in het eten gegooid heeft. Daardoor heb ik - en ik niet alleen - veel bijeenkomsten en evenementen gemist. Ik heb minder mensen in levenden lijve kunnen spreken dan ik had gewild. Maar ik kan wel zeggen dat het beeld dat ik had aardig bleek te kloppen. Het mooie aan de afbouw is dat het om werk gaat dat zichtbaar is. Dat maakt het tot een branche waar iedereen in eerste instantie mooi werk wil maken en dat graag wil laten zien en daar trots op is.” 

Op dezelfde ALV waar Jaarsma afscheid neemt, wordt zijn opvolger voorgedragen. John Kerstens, voormalig PvdA-Tweede Kamerlid en voorzitter en cao-onderhandelaar van FNV Bouw. Wat wil Jaarsma Kerstens meegeven? “John kent de sector goed, hij weet hoe de hazen lopen en kent veel bedrijven al. Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar hoop dat hij voortborduurt op de stappen die wij in de afgelopen twee jaar hebben gezet en daar ook alle medewerking voor krijgt. Ik heb daar alle vertrouwen in. Het lijkt me een zeer geschikte kandidaat.”  

Ger opende het digitale NOA-Café, een van de weinige activiteiten die we door corona konden organiseren
Ger opende het digitale NOA-Café, een van de weinige activiteiten die we door corona konden organiseren
Deel dit artikel: