De gevolgen van de renseigneringsplicht voor OZP’ers én hun opdrachtgevers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 februari 2024

Renseigneringsverplichting

Het secretariaat ontving de laatste twee weken ineens vragen van leden over het wel dan niet moeten aanleveren van persoonsgegevens aan de Belastingdienst. Het betreft hier de renseigneringsverplichting.

De renseigneringsverplichting is in 2021 ingevoerd. Vroeger was deze bekend als IB-47 verklaring. Het aanleveren van die verklaring werd in 2018 stopgezet vanwege nieuwe privacywetgeving. In het kader van de AVG mocht het doorgeven van met name de persoonsgegevens toen juist niet. Omdat er een nieuwe wettelijke basis is gevonden voor het uitvragen van een Burgerservicenummer (BSN) werd de renseigneringsverplichting weer ingevoerd. 

Deze verplichting leek voor onze sector niet van toepassing, omdat bedrijven (ook ZZP/OZP’ers) doorgaans met btw factureren. Als echter de BTW-verleggingsregeling wordt toegepast, geldt de verplichting sinds kort wel. In 2023 gaf de Belastingdienst aan dat de factuur btw-verlegd niet onder de renseigneringsverplichting viel, maar is zeer recent op dit standpunt teruggekomen.

Ook als er betalingen zijn gedaan aan natuurlijke personen die de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen of uitsluitend vrijgestelde prestatie verrichten, dan moet dit worden gemeld. Hetzelfde geldt voor betalingen aan een zelfstandige die factureert met € 0 of 0% btw en een btw-nummer op de factuur heeft staan. 

Wat houdt de renseigneringsplicht in?

De renseigneringsplicht betekent dat inhoudingsplichtige opdrachtgevers (lees: bedrijven die OZP’ers inhuren) de plicht hebben om gegevens over te dragen aan de fiscus. Het betreft dan alleen de gegevens van natuurlijke personen, die facturen zonder btw hebben gestuurd. Het is een meldplicht om NAW-gegevens, BSN en geboortedatum, aangevuld met de gefactureerde omzet van de OZP-er aan te dragen bij de Belastingdienst.

In onze bedrijfstak komt dit voor als er is afgesproken dat de btw wordt verlegd. Bij de verleggingsregeling brengt de leverancier geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die de goederen of diensten afneemt.

Samengevat

De fiscus wil van opdrachtgevers de gegevens ontvangen van OZP’ers die zonder btw hebben gefactureerd. Het bedrijf dat de OZP’er heeft ingeschakeld is verplicht om deze gegevens bij de Belastingdienst aan te leveren. OZP’ers zijn verplicht deze gegevens te verstrekken aan opdrachtgevers, waaraan ze zonder btw gefactureerd hebben.

Hoe moet er worden aangeleverd?

Via de website van de Belastingdienst kunnen de gegevens worden aangeleverd. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, afhankelijk van het aantal persoonsgegevens dat moet worden aangeleverd. Via het gegevensportaal kan de informatie worden gedeeld. Lees er over op de website van de Belastingdienst.

Let op

De wetgeving is van kracht. Formeel moeten de gegevens over 2023 uiterlijk 31 januari 2024 zijn aangeleverd. Worden de gegevens niet tijdig, niet correct of onvolledig gedaan, dan kan een flinke geldboete worden opgelegd.

Deel dit artikel: