Extra vertraging voor woningbouw dreigt
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 april 2021

Raad van State verruimd toegang tot rechter

De Raad van State heeft beslist dat omwonenden en milieuorganisaties naar de rechter kunnen stappen als ze eerder geen gebruik hebben gemaakt van het bezwaarrecht bij inspraakrondes. Dit kan bij de bouw van woningen, maar ook wegen en bijvoorbeeld windparken extra vertraging opleveren. 

Het FD publiceerde deze week een uitgebreid artikel over uitspraak van de Raad. Eerder was het namelijk niet mogelijk dat omwonenden en milieuorganisaties naar de rechter kunnen stappen als ze tijdens inspraakrondes geen bezwaar hebben gemaakt. Naast de stikstof problematiek kan nu ook deze verruiming voor extra vertraging gaan zorgen. Want hoe interessant wordt het voor belangengroepen om hun bezwaren heel tactisch in te gaan dienen om op deze manier een maximale vertraging te realiseren?

Foto: G. Lanting
Foto: G. Lanting

Tot nog toe werkte het zo dat iedereen bij een ontwerpbesluit argumenten/bezwaren moeten indienen. De ‘zes weken termijn’ is al jaren bekend. Met deze uitspraak van de Raad van State lijkt deze werkwijze te veranderen. Door pas bij de rechter bezwaren te uiten en niet in de inspraakrondes, kan een aanzienlijke vertraging worden gerealiseerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een reactie aan het FD laten weten dat het samen met de andere betrokken ministeries (waaronder Binnenlandse Zaken, Justitie, Landbouw en Economische Zaken) zal bekijken hoe er aan het arrest van het EU-Hof gevolg moet worden gegeven.

Bron: Het Financieele Dagblad

Bron: https://fd.nl/
Deel dit artikel: