Voorkom ongewenst gedrag op de werkvloer
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
30 maart 2022

PSA-pakket

Hoe voorkomt u ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie op de werkvloer? Het onderwerp staat volop in de belangstelling. Een duidelijke aanpak van grensoverschrijdend gedrag en werkdruk (samenvattend: psychosociale arbeidsbelasting, PSA) helpt hierbij. Begunstigend lid ArboNed ondersteunt u bij deze aanpak op de manier die bij uw bedrijf past.  

Ongewenst gedrag voorkomen

Seksuele intimidatie is een vorm van ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA), net als discriminatie, agressie, pesten en werkdruk. U kunt seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zo veel mogelijk voorkomen als u een duidelijk beleid heeft gericht op PSA. Dit zijn de belangrijkste onderdelen: 

  • U heeft (gezamenlijk) afspraken gemaakt over hoe u met elkaar omgaat: het protocol ongewenst gedrag. 
  • Er is een vertrouwenspersoon bij wie uw werknemers terechtkunnen als er sprake is van ongewenst gedrag. 
  • Het is voor iedereen binnen het bedrijf duidelijk dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd. De medewerkers zijn op de hoogte van de genoemde gedragsregels en weten wie de vertrouwenspersoon is.
  • Directie en leidinggevenden geven het goede voorbeeld én ze weten wat er leeft onder de werknemers.
  • U heeft een (onafhankelijke) klachtencommissie, die u – na onderzoek – kan adviseren over formele klachten. 

Het feit dat u zichtbaar beleid voert op seksuele intimidatie, maar ook op discriminatie en pesten op het werk, werkt preventief. U geeft als organisatie het goede voorbeeld en daarmee wordt het onderdeel van een bedrijfscultuur waarin mensen misschien eerder zullen denken: ‘kan ik dit wel maken?’.  

De rol van de vertrouwenspersoon

De leidinggevende moet een melding over ongewenste omgangsvormen altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over deze problemen te praten. Een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel. Werknemers krijgen de kans om ongewenst gedrag te melden, en samen met de vertrouwenspersoon te zoeken naar oplossingen.

Hulp nodig?

Via ArboNed kunt u een vertrouwenspersoon inhuren. Maar u kunt ook één van uw eigen werknemers de training vertrouwenspersoon laten volgen. Heeft u 35 of minder werknemers in dienst? Dan heeft u met het PSA-pakket in één keer uw PSA-beleid geregeld. 

Bekijk hier alle mogelijkheden en download de gratis checklist 

Deel dit artikel: