Kabinet moet misbruik voorkomen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 mei 2019

Privacy ondernemers beter beschermen

Het kabinet moet meer doen om de privacy van eigenaren van familiebedrijven te beschermen. Die oproep hebben de koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW gedaan namens duizenden eigenaren van familiebedrijven. Dit in aanloop naar een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat de oprichting van een zogeheten UBO-register regelt.

Het nieuwe wetsvoorstel regelt - op grond van een Europese richtlijn - dat er in Nederland straks (net als in de rest van de EU) een openbaar UBO-register komt waarin allerlei gegevens over de eigenaren van bedrijven worden geregistreerd die door iedereen te raadplegen zijn. Bij eigenaren van familiebedrijven zijn grote zorgen ontstaan over dit nieuwe register. Zij vrezen dat het register misbruikt wordt door kwaadwillenden voor chantage, afpersing of zelfs ontvoering van ondernemers.

Meer doen

In het wetsvoorstel zijn nog onvoldoende zaken opgenomen die eigenaren van familiebedrijven kunnen beschermen tegen misbruik van de gegevens in het register. Zo kan bijvoorbeeld worden geregeld dat bedrijfseigenaren een melding krijgen als er in hun gegevens wordt gezocht en kan het makkelijker worden gemaakt om je gegevens af te schermen als dat nodig is. Dit is allemaal des te noodzakelijker nu de Belastingdienst zelf zegt dat het register makkelijk kan worden ontweken en de richtlijn mogelijk niet eens meer in lijn is met het EU-recht, meldden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Maak het makkelijker

Verder kan meer worden gedaan om meldingplichtige ondernemingen tegemoet te komen en te zorgen voor minder uitvoeringskosten en administratieve lasten. Zo kunnen ondernemers die een wettelijke vergunningsplicht kennen en onder wettelijk toezicht staan - met name banken en verzekeraars - ruimere toegang tot de gegevens krijgen. Hierdoor wordt voorkomen dat er onnodig allerlei cliëntenonderzoek hoeft te worden gedaan en worden onnodige kosten bespaard bij zowel de familiebedrijven als de melding plichtige ondernemingen.

Bron: MKB-Nederland