UWV heeft premies per 1 januari 2023 bekend gemaakt
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 september 2022

Premies WGA en ziektewet 2023

De WGA premie gaat stijgen met 0,05% en de ZW-flex premie daalt met 0,14%. Ook de loonsommen, die bepalen of u een grote werkgever, middelgrote werkgever of kleine werkgever bent, worden per 1 januari 2023 aangepast.

De premie Werkhervattingskas (WHK) betreft de premies WGA en ZW-flex. Die premies WGA en ZW-flex worden gedifferentieerd vastgesteld. De grootte van uw onderneming is hiervoor van belang: 

  • U bent een grote werkgever als de loonsom meer bedraagt dan € 3.620.000,- 
  • U bent een middelgrote werkgever als de loonsom hoger is dan € 905.000,- en minder of gelijk aan de loonsom van € 3.620.000,- 
  • U bent een kleine werkgever als de loonsom minder of gelijk is aan € 905.000,-. 

Sectorpremies

Voor kleine werkgevers gelden er sectorpremies: 

SectorcodeWGAZW-flex
Sectorcode 03 (bouwbedrijf P&W)0,80%0,26%
Sectorcode 57 (stukadoorsbedrijf en vloeren & Terrazzo)1,17%0,31%
Sectorcode 60 (steenhouwers)1,17%0,31%

Voor middelgrote- en grote werkgevers is de premie gedifferentieerd en deze wordt jaarlijks via een beschikking per bedrijf kenbaar gemaakt.

Deel dit artikel: