Goed 2e kwartaal voor pensioenfonds
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 juli 2020

Positieve rendementen bpfBOUW

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind juni 2020 vastgesteld op 107,1 procent. Dat is 2,9 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2020, maar bpfBOUW kan het tweede kwartaal van 2020 positief afsluiten:

  • Beleidsdekkingsgraad eind juni 2020: 107,1 procent
  • Actuele dekkingsgraad eind juni 2020: 103,4 procent
  • Pensioenvermogen eind juni 2020: 66,83 miljard euro
  • Stijging van het vermogen in het tweede kwartaal 2020: 3,87 miljard euro
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind juni 2020: 64,65 miljard euro
  • Stijging pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal 2020: 2,03 miljard euro.

Positief rendement

BpfBOUW behaalde in het tweede kwartaal van 2020 een totaalrendement van 6,4%. Na de zware verliezen op aandelenmarkten wereldwijd gedurende het eerste kwartaal, vonden de brede indices in het tweede kwartaal massaal de weg omhoog. Onderliggend is er sprake van grote differentiatie tussen zogenaamde winnaars en verliezers van de lockdown en Covid-crisis in het algemeen. Voor bepaalde beleggingssectoren kwam de lockdown extra hard aan, vooral waarbij geen sprake kan zijn van social distancing. Aan de andere kant van het spectrum hadden ‘Stay-at-Home stocks’ juist voordeel van de lockdown. Rentes zijn in Q2 verder gedaald, wat voor positieve resultaten zorgde op de renteafdekking.

Binnen de Nederlandse vastgoedportefeuille zorgde de woningportefeuille voor stabiele rendementen. De hotelportefeuille is het hardst geraakt en droeg negatief bij aan het rendement. Internationaal vastgoed leverde een positieve bijdrage aan het vastgoedrendement, met Azië/Pacific als best presterende regio.

Vermogen stijgt harder dan verplichtingen, stijging actuele dekkingsgraad

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het tweede kwartaal met 2,03 miljard euro en bedragen 64,65 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het tweede kwartaal gedaald van 0,45% eind maart naar 0,32% eind juni. Met name hierdoor zijn de verplichtingen met 3,2% gestegen in het tweede kwartaal. Per saldo steeg het vermogen harder dan de verplichtingen. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het tweede kwartaal met 2,9 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 2,9 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: De hoge dekkingsgraden uit het tweede kwartaal 2019 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het tweede kwartaal 2020.

Deel dit artikel: