Kwaliteitsborgers kunnen proefdraaien
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 april 2021

Pilot BRL 5029 voor WKB

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) legt de aannemer meer aansprakelijkheid en een grotere verantwoordelijkheid op. Door certificeringsinstanties is een nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL) ontwikkeld, waarmee de aannemer kan gaan aantonen dat hij de kwaliteit van zijn werk op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier zelf controleert. De pilot-versie van de BRL 5029 kan nu gratis worden gedownload.

Onafhankelijke kwaliteitsborger

Als de WKB op 1 januari 2022 in werking treedt, wordt er niet meer gewerkt met een vergunning vooraf aan de start van de bouw, maar met een verklaring van een onafhankelijke kwaliteitsborger die achteraf vastlegt dat is gebouwd volgens de regelgeving. Dit betekent dat de onafhankelijke borger gebruik mag gaan maken van het kwaliteitsborgingssysteem van de aannemer. Daar waar u optreedt als aannemer, maar ook om te weten waar u als onderaannemer rekening moet gaan houden met de nieuwe wetgeving, is het verstandig om u in te lezen over de regels en voorwaarden.

Nieuwe beoordelingsrichtlijn ontwikkeld

Rijksoverheid geeft natuurlijk informatie over de stapsgewijze invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Maar ook SKW Certificatie en SKG-IKOB Certificatie hebben nu de ‘Erkenningsregeling Kwaliteitscontrole door de Bouwer’ ontwikkeld, de BRL 5029. Hiermee willen ze aannemers helpen invulling te geven aan hun nieuwe vergrote rol. De nieuwe beoordelingsrichtlijn geeft de aannemer de ruimte om op een gestructureerde en heldere wijze de samenwerking met de borger vorm te geven, zoals de taakverdeling tussen beide partijen en de invulling daarvan.

Download gratis pilot versie BRL 5029

Bent u benieuwd naar de taakverdeling voor en terreinen van het kwaliteitsborgingsplan? Welke borgingsactiviteiten moeten straks worden uitgevoerd en op welke wijze moet er dossiervorming gaan plaatsvinden? Bekijk dan ook de nieuwe BRL 5029, waarin zaken overzichtelijk staan uitgelegd. De pilot-versie van de BRL 5029 kan gratis gedownload worden van de websites van SKW Certificatie en SKG-IKOB Certificatie: 

www.skw-certificatie.nl/downloads/beoordelingsrichtlijnen.html

www.skgikob.nl/downloads/beoordelingsrichtlijnen.html.

Deel dit artikel: