Premiepercentage vastgesteld op 22,2%
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 december 2019

Pensioenpremie 2020

De pensioenpremie van bpfBOUW gaat vanaf 2020 omhoog van 20,2% naar 22,2%. Door de huidige lage rente is de verhoging nodig om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. Hoewel NOA (en ook de andere werkgeversorganisaties in bpfBOUW) hier absoluut op tegen waren en ook de inhoud van de regeling ter discussie wilden stellen, bleek hier met vakbonden geen overstemming te bereiken.

Daarom heeft het bestuur van bpfBOUW op grond van haar zelfstandige verplichting, om op een evenwichtige manier rekening te houden met de belangen van zowel deelnemers, pensioengerechtigden als werkgevers, besloten deze verhoging toch door voeren. In de verhouding van de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers komt vooralsnog geen verandering. Dit wordt overigens wel een punt van bespreking in de onderhandeling over de nieuwe CAO Afbouw. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deel dit artikel: