Reacties leerlingen en docenten zijn positief
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 oktober 2022

Opleiding Dekvloerenleggen goed uit de startblokken

De allereerste - en afgelopen september gestarte - vakopleiding ‘Dekvloerenleggen’ is goed uit de startblokken geschoten. Acht leerlingen van zeven vloerenbedrijven volgen nu een versnelde opleiding op mbo niveau 2 in een BBL-traject. Ze werken vier dagen en gaan één dag naar school in Nuenen. 

De opleiding wordt verzorgd door Savantis/De Vakopleiding in samenwerking met de afdeling bedrijfsopleidingen van ROC Midden-Nederland. Leerambassadeur Patrick Vos van Savantis is tevreden over de eerste maand. “Docent voor de vaktheorie is een oude rot uit de vloerensector, Martin de Rouw. Voor het aanleren van de praktische vaardigheden wordt hij bijgestaan door verschillende vakmensen uit de branche. Daarnaast is er een docent voor de algemene vakken zoals Nederlands en rekenen.” De eerste reacties van de acht leerlingen, hun ouders en ook de docenten zijn zeer positief, laat Vos weten. “Gedurende het gehele onderwijstraject houdt Savantis/De vakopleiding een vinger aan de pols om het geleerde zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en behoeftes van de studenten en de leerbedrijven. We bieden een zo divers mogelijk programma aan dat bestaat uit theorielessen, praktijklessen, demonstraties en bedrijfsbezoeken. Binnen dit gevarieerde programma zullen de meest voorkomende vloertypes worden behandeld.”

Versneld

De opleiding Dekvloerenleggen is door vereende krachten van NOA, Savantis, ROC Midden-Nederland en de vakbonden razendsnel uit de grond gestampt. Het was al jaren een frustratie van vloerenbedrijven dat er geen erkende mbo-opleiding voor vloerenleggers meer bestond. Het voornemen is om de eerste acht leerlingen niet in twee jaar, maar in 1 jaar klaar te stomen voor hun diploma. Vos: “Ook is er volgend studiejaar voor deze leerlingen de mogelijkheid om aansluitend het niveau 3 diploma in 1 jaar te halen. De eerste leerlingen hebben al hun interesse laten blijken voor een dergelijk vervolgtraject.” De komende maanden zullen de nieuwe examens worden ontwikkeld en aan de Toetsvaststellingscommissie worden voorgelegd. De Proeve van bekwaamheid zal door de studenten in Veenendaal worden afgelegd.

Gemoderniseerd

De geheel vernieuwde lesmethode die Savantis heeft ontwikkeld voor deze opleiding heeft een flinke modernisering ondergaan, legt Vos uit. “Het basisboek en de module cementgebonden vloeren zijn inmiddels gereed. De overige modules worden de komende maand afgerond. De leermethode is voorzien van meerdere instructieve filmpjes, opgenomen in de beroepspraktijk bij verschillende vloerenbedrijven. De methode is ook als e-learning en folio beschikbaar. Door de modulaire opzet van de lesmethode kan deze op termijn ook voor keuzedelen en als bijscholing via De Afbouwacademie worden ingezet.”

Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de werving van nieuwe leerlingen voor het volgende studiejaar 2023-2024. Vos: “Wij hopen dat bedrijven dan ook geïnteresseerd en bereid zijn om bestaande medewerkers deel te laten nemen aan de opleiding Dekvloerenleggen. Desgewenst kunnen we ook delen van de opleiding verzorgen.”

Deel dit artikel: