Unieke dag voor de sector
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 februari 2019

Natuursteensector volop in beweging

Donderdag 31 januari 2019 was een belangrijke en unieke dag voor de natuursteensector. De leden van de NOA hoofdsector Natuursteen en Di-Stone, alsmede een aantal niet georganiseerde bedrijven, ontmoetten elkaar die dag in de showroom van Nibo Stone in Vianen.

Er zijn veel actuele ontwikkelingen in de natuursteensector die de aandacht vragen en bepalend zijn voor de toekomst van de gehele sector. Di-Stone en de NOA hoofdsector Natuursteen willen daarin de krachten bundelen, kennis delen en werken aan een gezamenlijke visie. Beide organisaties wilden daarom afgelopen maand met branche-ondernemers in gesprek over de meest vitale belangen van hun branchebedrijven.

De leden van de hoofdsector Natuursteen trapten de middag af in de showroom van gastheer Michel Oprey & Beisterveld in Vianen. Hier werden zij bijgepraat over de actuele ontwikkelingen binnen NOA, naar aanleiding van de NOA Ledenraad op 18 december 2018. Gert van der Meulen gaf aansluitend een update over de lopende besprekingen voor de nieuwe functie- en loonstructuur en de Arbocatalogus. Tot slot informeerde Peter Veenstra van de Natuursteenraad de leden over de gesprekken met Di-Stone, waarna de leden zich verplaatsten naar Nibo Stone voor een weerzien met de Di-Stone collega’s.

De NATUURSTEENRAAD

Tijdens de eerste gemeenschappelijke vergadering hebben de aanwezigen het mandaat uitgesproken voor het instellen van een NATUURSTEENRAAD. De NATUURSTEENRAAD is een informeel overlegorgaan voor de gehele natuursteensector, bestaande uit vier vertegenwoordigers van iedere vereniging.

Foto: Hans Mijnders (BM natuursteen BV)
Foto: Hans Mijnders (BM natuursteen BV)

Tijdens deze vergadering konden de leden aangeven welke belangen in hun optiek prioriteit hebben en hoe die op de meest ideale manier behartigd zouden kunnen worden. Onderwerpen als CAO, goede onderlinge contacten, kennisdelen, concurrentie verhoudingen met het buitenland en een helpdesk voor juridische vragen werden onder andere genoemd. De opmerkingen en gekregen input wordt de komende tijd verwerkt tot een aantal speerpunten waar de NATUURSTEENRAAD mee aan de slag gaat. Eind mei volgt een advies van de raad en besluitvorming hierover wordt in juni verwacht.

Na deze bijzondere vergadering was er voldoende tijd om te netwerken. Tijdens de gezellige nieuwjaarsborrel konden veel “oud bekenden” elkaar soms na jaren weer de hand schudden en onder het genot van een hapje en een drankje toosten op een mooi nieuw natuursteenjaar.

Dat de natuursteensector leeft, bleek ook uit de opkomst van ongeveer 100 bedrijven waar met name veel jonge natuursteen ondernemers bij aanwezig waren. Terugkijkend was deze unieke bijeenkomst een groot succes en de dag werd afgesloten met de intentie om samen verder te gaan. De NATUURSTEENRAAD zal hier dan ook enthousiast op anticiperen en u nauwlettend op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Deel dit artikel: