"De Natuursteen draait doorrr"
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 november 2022

Mooie opkomst Natuursteen Tweedaagse

Een ALV, “De Natuursteen Draait Doorrr”, afscheid voorzitter, uitreiking Natuursteenpenning én een beurs van de begunstigende leden. Alle ingrediënten waren aanwezig voor de Natuursteen Tweedaagse afgelopen 4 en 5 november bij het Postillion Hotel te Putten. Een prachtige locatie direct aan het Veluwemeer waar veel leden bij elkaar kwamen. Dit kwam vast door de belofte dat we het ditmaal anders zouden gaan doen, minder statisch, meer samen en meer verbondenheid. En zo geschiedde. 

Ledenvergadering

Na de inloop en goed verzorgde lunch startte de Ledenvergadering in een totaal nieuwe setting. Een soort kroeg, met statafels, krukken, vintage lampen en een stamtafel waar het bestuur aan zat. Het was voor William Slotboom zijn laatste keer als sectorvoorzitter van de hoofdsector Natuursteen. Hij droeg het stokje vrij snel over aan Kees Eckhardt, waarna Kees de verdere vergadering leidde. Kees gaf aan dat hij het voorzitterschap graag aanvaardt, maar wel hoopt dat het bestuur gaat verjongen. Lisa Schouten trad toe, na goedkeuring van het bestuur en de selectiecommissie en na applaus van alle leden. Aad Swaalf en Arjan Zoutewelle hadden zich herkiesbaar gesteld in de Voorjaarsvergadering en werden, ook onder applaus, beëdigd voor hun tweede termijn. Peter Veenstra zit zijn termijn als sectorbestuurder niet uit, maar zal uit hoofde van zijn functie als Hoofdbestuurslid en in het kader van transparantie voortaan als toehoorder bij de vergadering aanschuiven. Kees geeft aan dat hij het aankomende jaar met projectteams wil gaan werken. Dit betekent het samenstellen van een kennisteam dat actuele onderwerpen gaat uitwerken en, met een stip op de horizon, tot de best mogelijke oplossing/antwoorden zal komen voor de natuursteensector. Het belang van meer samenwerken met de JOA werd nogmaals aangehaald. Ook ligt er een rol voor onze begunstigende leden, zij spelen een belangrijke rol in de samenwerking doordat zij eerder signaleren wat er in onze sector leeft. Ester Litjes had ook goed nieuws. Op 8 en 9 november 2023 worden de Afbouw Vakdagen (powered by NOA) gehouden bij de Evenementenhal te Gorinchem. Voor de promotie van Natuursteen is het zeker van belang dat de hoofdsector Natuursteen mee gaat doen aan deze beurs. 

“De Natuursteen draait doorrr”

Een nieuw onderdeel van de Natuursteen Tweedaagse was de talkshow “De Natuursteen Draait doorrr”. Koos van Plateringen las aan de stamtafel de leden een aantal stellingen voor waarover gediscussieerd kon worden. Het werd even spannend, maar al snel schoven de eerste bedrijven aan. Gekozen werd voor het onderwerp ‘promotie en marketing van natuursteen’. Koos, een ervaren interviewer, prikkelde de leden met de opmerking dat de keramische industrie meer aan promotie deed. Remy Grillo gaf aan dat hij als bedrijf de natuursteen meer promoot dan keramische materialen. Christell Bart vertelde dat haar bedrijf meer vraag naar natuursteen kreeg, maar dat daar ook meer budget voor nodig is en zij zag daarin een rol voor NOA weggelegd. “Want Bovatin”, zei Christell, “doet dit veel beter”. René Ariës was het niet met haar eens. Volgens hem moet je het niet alleen bij NOA neerleggen. Hij pleitte ervoor dat de bedrijven gezamenlijk een budget hier vrij voor moeten maken. Nieuwkomer Berend van der Veer gaf enthousiast aan dat hier dan wel een plan voor moet komen. Wat Aad Swaalf betreft is er geen budget voor reclame nodig. Als de natuursteenbedrijven stoppen met de verkoop van composiet en keramische materialen, zal juist de verkoop van natuursteen toenemen.

Kwartsstof

Een actueel onderwerp binnen de natuursteensector is kwartsstof. De Arbeidsinspectie heeft aangegeven dat dit een pittig onderwerp op de agenda van alle leden wordt. Hoe gaan de bedrijven hier mee om en wat mag wel en wat mag niet? Een eenduidig antwoord leverde de discussie niet op. Arne Jongerius gaf aan dat hij denkt dat als je je RI&E op orde hebt, je uiteindelijk meer werk krijgt dan de bedrijven die er geen aandacht aan besteden. Maurice van Nieuwenborg gaf aan dat normeringen steeds wijzigen. Als voorbeeld noemde hij het beleid omtrent de kwartsstof. 

Vakmensen

Koos stelde als derde vraag het onderwerp over het tekort aan vakmensen in de sector en hoe de bedrijven nieuwe mensen denken aan te trekken. Alex Bus bezoekt veel scholen, geeft presentaties en stelt stageplekken beschikbaar. Alex geeft aan dat ieder mens voor dit beroep ingewerkt kan worden maar al deze moeite leverde hem één nieuwe medewerker op. Toch gaf hij aan te geloven in deze aanpak. De andere tafelgenoten waren het erover eens dat je de jeugd moet laten zien wat het werken met natuursteen inhoudt en duidelijk moet maken dat er in de natuursteen echt een goede snee brood te verdienen is.

Prijsstijgingen

Iedereen heeft er last van, de enorme prijsstijgingen van onder andere het gas en de energie. John Vis gaf aan goed te kijken als je natuursteen verkoopt wat je er voor nodig hebt en welke prijs daarbij hoort, dat zijn belangrijke vragen. Arne Jongerius gaf aan dat hij in het verleden wel zorgen had of hij niet te duur was. Maar sinds een paar jaar heeft hij juist de prijzen verhoogd. Hij verkoopt er ook niet minder om. Alex Bus levert meer aan aannemers en die reageren volgens hem wel sterk op prijsstijgingen. 

En met deze laatste stelling was de eerste editie van “De Natuursteen draait doorrr” een feit. 

 Foto’s Jan Buteijn

Erelid 

John Kerstens mocht William Slotboom de Erelid speld opspelden en had een mooie speech voorbereid.  

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Geheel onverwachts stapte de burgemeester van Winterswijk, de heer Joris Bengevoord, met zijn ambtsketting om de zaal binnen en werd tot ieders grote verrassing William Slotboom geridderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn vele jaren werk en toewijding in de natuursteenbranche.   

Natuursteenpenning

Het laatste officiële deel van deze middag werd afgesloten met de uitreiking van de Natuursteenpenning. Karakter-Kennis-Kracht zijn de drie kernwoorden voor een uniek natuursteenproject. Er waren 3 aanmeldingen, waarvan twee grafmonumenten, één gemaakt door Cortlever Agricola en één gerestaureerd door Jan Reek Natuursteen. Echter de penning werd toegewezen aan het derde ingestuurde werk, dat volgens de vakjury Jan Harder en Gerard Buddingh, grensde aan beeldhouwwerk. Het betrof een beeld van een steur, gemaakt uit Belgisch Harsteen, door Michel Utens van Beeld- en Steenhouwersatelier Joop Utens gemaakt en is te vinden op het strand van Hellevoetsluis. Michel was aanwezig om de oorkonde, de penning en de bloemen in ontvangst te nemen. 

Beurs

Daarna was het de beurt aan de begunstigende leden die voor alle aanwezigen een beurs hadden georganiseerd. Alle leden konden in de naastgelegen zaal genieten van een hapje en een drankje, een dj en zo konden alle leden met elkaar een praatje maken. De avond werd afgesloten met een walking dinner begeleid door prachtige pianomuziek. Voor degenen die bleven slapen werd de zaterdag nog benut met een stadswandeling door het gezellige Harderwijk. 

Het was ook dit keer weer een zeer geslaagde Natuursteen Tweedaagse

Deel dit artikel: