Niet langs elkaar heen werken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 april 2020

Meer duidelijkheid nodig over gezamenlijk werkverkeer

Het beleid van gemeenten moet aansluiten op de corona-werkprotocollen die verschillende sectoren hebben opgesteld met de overheid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op berichten dat werkcollega’s die samen reizen worden aangehouden en beboet door de politie omdat de 1,5 meter-regel wordt overtreden.

Met goedkeuring van het RIVM en het ministerie van EZK is het protocol 'Samen veilig doorwerken' opgesteld voor de (af)bouw-, techniek- en aanverwante sectoren. Werknemers moeten zoveel mogelijk alleen reizen. Als dat niet kan, moeten maatregelen worden getroffen, zoals afscherming met plexiglas, handschoenen, beschermende kleding en mondkapjes. De auto moet extra geventileerd worden en regelmatig worden schoongemaakt. Werknemers moeten zoveel mogelijk op dezelfde plek plaatsnemen.

Langs elkaar heen werken

Gemeenten hebben noodverordeningen opgesteld om de 1,5 meter-regel te handhaven. De politie gaat al over tot het aanhouden van auto’s met meerdere personen en het beboeten bij overtreding van de regel. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland kan het niet zo zijn dat branches met de rijksoverheid afspraken maken en vervolgens door de lokale overheid worden beboet. ‘Overheden moeten niet langs elkaar heen werken met het risico dat bedrijfsactiviteiten worden stilgelegd.'

Deel dit artikel: