Alarm voor stageplaatsen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 april 2021

MBO’ers ruggengraat economie!

“Dring het enorme tekort aan stageplaatsen in het mbo de komende maanden terug door minder halsstarrig om te gaan met de gangbare regels. Deel uren anders in, of laat jongeren elders stage lopen om toch verder te kunnen met hun opleiding.” Deze oproep kwam vorige maand van negen werkgeversorganisaties met het advies voor leerbedrijven en leerlingen om stage- en leerplaatsen te melden en zoeken op de website van SBB.

"Met wat durf en creativiteit kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen ver komen om de problemen met stages in het mbo op te lossen”, stelden koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Samen met werkgeversorganisaties en de Samenwerkingorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) schreven ze vorige maand een brandbrief om stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Creatieve oplossingen voor meer stageplaatsen

De briefschrijvers noemen mbo’ers de ruggengraat van de economie, wat NOA ook onderschrijft. We hebben alle mbo’ers keihard nodig. Maar door de coronacrisis hebben ze nu vaker moeite een stage te vinden om daar praktijkervaring op te doen. Door creatieve oplossingen te bedenken, moet het toch lukken om die leerlingen hun opleiding te laten voltooien? Geopperde ideeën zijn om de lengte van een stage laten variëren, of meer stagiairs toe te laten per bedrijf en de uren te splitsen. Of stagiairs net in een andere sector dan ‘normaal’ te laten meedraaien, waardoor ze wel verder kunnen met hun opleiding, maar toch werkervaring op kunnen doen, al is het net niet helemaal in de richting van de opleiding. 

Corona

Door corona hebben veel ondernemers hun handen vol aan het begeleiden van de eigen medewerkers. Sommige sectoren liggen helemaal stil als gevolg van de lockdown. Tóch wordt er nog steeds ruimte gevonden voor het begeleiden van stages. Helaas zijn er desondanks nog enkele duizenden mbo-stageplaatsen te weinig. 

Samen veilig doorwerken

In onze afbouwsectoren wordt keihard doorgewerkt. Veel bedrijven hebben ruimte voor een BBL-leerling. Maar misschien kunt u in deze tijd ook eens nadenken of u misschien een stageplaats heeft voor een leerling, die u normaliter nooit in uw bedrijf laat stage lopen? Een student die voor u de social media communicatie voor u opzet, of …? Als u een stageplek beschikbaar hebt, kunt u die melden op de website van SBB. Dit geldt overigens ook voor BBL-plaatsen in uw eigen vakgebied. Ga hiervoor naar Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Deel dit artikel: