Lage btw wordt 9%
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
13 december 2018

Lage btw: hoe bereidt u zich voor op verhoging?

Al jaren hebben we regelingen, waarbij voor stucwerk en isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar het lage btw-tarief van 6% mag worden gerekend. Ook enkele vloerenwerkzaamheden komen in aanmerking. De regering heeft aangekondigd de lage btw naar 9% te verhogen, maar pas na 18 december is duidelijk of dit per 1 januari 2019 geldt.

Het kabinet heeft de wijziging van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan met dit plan, waar de btw-verhoging van zes naar negen procent onderdeel van is. De plannen zijn nog niet definitief, maar dat worden ze na behandeling in de Eerste Kamer op 11 december en stemmingen op 18 december. De bedoeling is nog steeds dat de verhoging plaatsvindt per 1 januari 2019.

Geen overgangsregime

In het verleden werd bij een tariefsverhoging doorgaans voorzien in een overgangsregeling. Conform de eerdere aankondiging van de staatsecretaris van Financiën is dat nu echter niet het geval. Als ondernemer betaalt u in beginsel het btw-tarief op het moment dat u de btw verschuldigd wordt. Dus op het moment van factureren. Is er sprake van een betaling vóór 1 januari 2019 voor een prestatie die pas in 2019 wordt verricht, dan hoeft er geen correctie naar het hogere btw-tarief van 9% plaats te vinden. Ondernemers kunnen volstaan met het voldoen van 6% btw over het tijdvak waarin zij de betaling hebben ontvangen.

Lage btw van 6% naar 9%
Lage btw van 6% naar 9%

Btw-tarief in offertes

Omdat de verhoging al langere tijd was aangekondigd, hebben we u eerder geadviseerd om rekening te houden met de tariefverhoging bij offertes die u uitbrengt voor werkzaamheden na 1 januari 2019. Voor alle offertes, waarop het laag btw-tarief van toepassing is, adviseerden we onderstaande passage (of iets van een soortgelijke strekking) op te nemen. Staat dit niet opgenomen in offertes van 2018 over werkzaamheden in 2019, dan moet u de btw-verhoging zelf gaan betalen.

Offerte passage inzake btw-verhoging

De overheid overweegt om het laag btw-percentage te verhogen van 6% naar 9%. Indien deze verhoging wordt doorgevoerd, moeten wij deze verhoging aan u door berekenen. De prijs in de offerte moet dan worden verhoogd met de aangepaste btw.

Andere voorbereidingen

Let ook op de volgende belangrijke praktische gevolgen als de tariefsverhoging per 1 januari 2019 al in gaat:

  • Pas uw administratieve/boekhoud systeem aan zodat de lage btw per 1 januari op 9% staat in plaats van de huidige 6%
  • Controleer welke contracten met consumenten nog lopen en factureer het juiste tarief
  • Vermeld u ergens standaard prijzen voor particulieren? Bijvoorbeeld in geautomatiseerde offertesystemen, op uw website of social media? Pas uw consumentenprijzen dan aan.

Na het officiële besluit van de Eerste Kamer zullen we uiteraard op onze website het laatste nieuws brengen.

Deel dit artikel: