Verenigingsactiviteit om vernieuwend te ondernemen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
13 oktober 2022

Jong Talent denkt om

Op 6 oktober hield NOA Jong Talent een bijeenkomst in het nieuwe verenigingsgebouw. NOA-voorzitter John Kerstens kwam de leden vertellen wat er op dit moment speelt in de vereniging. Daarna werd het brein van de jonge talenten getest op ‘ja-maar-denken’ versus ‘ja-en-denken’. Omdenken kan namelijk helpen om op een vernieuwende wijze te ondernemen.

Bij Jong Talent, waar NOA-ondernemers tot maximaal 45 jaar aan kunnen deelnemen, wordt altijd naar thema’s gezocht om de persoonlijke vaardigheden te trainen of uit te dagen. Dit keer stond een ‘omdenkshow’ op het programma. Voordat het brein kon worden gekraakt, kwam eerst John Kerstens, voorzitter van NOA, zich nader aan de groep voorstellen en uitleggen welke zaken er op dit moment in de vereniging spelen. “Ik heb me er hard voor gemaakt dat er betere afstemming is gekomen tussen de verschillende overlegtafels en clubs waarvoor NOA zich inzet. Voor mensen die zich voor de vereniging inzetten is het belangrijk om te weten wat er speelt en het grote geheel te kunnen overzien. Voor zichzelf, maar zeker ook voor de leden die ze vertegenwoordigen. Denk bijvoorbeeld aan de onderhandelingstafel van onze cao, maar ook daar waar het onderwijs, of pensioen betreft.” Er zijn heel veel radartjes die in elkaar moeten passen, om het geheel efficiënt te laten verlopen.

Omdenkshow

Na een snelle rondleiding door het gebouw hadden Dave en Dion van Omdenken hun decor opgebouwd en werd de omdenkshow gestart. Aan de hand van praktijksituaties werd geschetst dat het belangrijk is om de energie van een probleem te gebruiken om er een mogelijkheid van te creëren. Omdat hierbij de wenkbrauwen werden gefronst, werd allereerst de gebruikelijke denkwijze van ons brein getest. De groep kreeg een probleem voorgelegd, waar allerhande oplossingen voor mochten worden gedacht. Maar iedere aangedragen oplossing kon door Dave en Dion ook weer zo worden doorgedacht, dat het probleem vervolgens een ramp leek. Daarom adviseerden de omdenkers te stoppen met wat níet werkt.

“Ja, en”

Door een probleem aan te vliegen met “Ja, en nu” in plaats van “ja maar” ga je van probleemsituatie naar het vaststellen van feiten en vervolgens naar mogelijkheden om het anders te doen. Het is echter verleidelijker om op een vraag te reageren met “Ja, maar zo werkt dat niet”, of “ja, maar wie gaat dat betalen”. Er ontstaan alleen veel betere oplossingen als je op een probleemmelding durft te reageren met “Ja, en hoe zorgen we dat het werkt”, of “ja, en wat kunnen we investeren?” 

Ja, samen dus

In de praktijk blijkt die manier van omdenken nog knap lastig, je vervalt snel in je oude patroon. Desalniettemin ervaarden de jonge managers dat het gedachtegoed van omdenken zowel op zakelijk als persoonlijk vlak toe te passen is. Na afloop werd er tijdens een barbecue nog even over nagepraat en wisselden de ondernemers onderling veel ervaringen en uitdagingen uit. Het omgaan met de prijsstijgingen bijvoorbeeld, maar ook de omgang met werknemers en klanten. Het informele programmagedeelte van de bijeenkomsten wordt altijd ontzettend goed gebruikt om van elkaar te leren en daar waar mogelijk een samenwerking te zoeken.  

Deel dit artikel: