“Lobby voor de afbouw verstevigen”
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 januari 2023

John Kerstens versterkt bestuur MKB-Nederland

NOA-voorzitter John Kerstens is met ingang van januari 2023 toegetreden tot het bestuur van MKB-Nederland. Via aangesloten ondernemers en brancheorganisaties worden de lobbydoelen van koepelorganisatie MKB-Nederland bepaald. “Door dichtbij het vuur te zitten en mede plaats te nemen op de bok, kunnen we onze lobby voor afbouwbedrijven beter kracht bijzetten.” 

De missie van MKB-Nederland is een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland te creëren. Ondernemers moeten gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Vanuit de Malietoren in Den Haag en met behulp van een uitgebreid netwerk van commissies, platforms en werkgroepen wordt het lobbybeleid uitgestippeld en uitgevoerd.

NOA is natuurlijk aangesloten bij de koepelorganisatie en heeft samen met AFNL een zetel in het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Bij toerbeurt wordt deze zetel door de voorzitter van NOA of AFNL ingevuld. Met ingang van 2023 heeft NOA-voorzitter John Kerstens voor de komende 2 jaar zitting genomen in het bestuur. “Het is goed om dicht op het vuur te zitten, mee te kunnen praten over voor onze ondernemers belangrijke zaken én voor de onderlinge contacten met andere brancheorganisaties. Samen staan we immers sterk”, legt John Kerstens uit. “Ik hoop met dit bestuurslidmaatschap een extra boost aan ons lobbywerk te kunnen geven en zet me graag in op de punten waar we onze mensen in de afbouwbranche kunnen ondersteunen. En natuurlijk benut ik ons lidmaatschap om in te brengen waar ondernemers in de afbouw tegenaan lopen op het gebied van wet- en regelgeving. NOA-leden, die ergens problemen bij ervaren, of die andere suggesties hebben, nodig ik dan ook van harte uit om me een mail te sturen.”  

Deel dit artikel: