Investeringssubsidie duurzame energie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 december 2020

ISDE vervangt SEEH-subsidie

Woningbezitters kunnen subsidie aanvragen voor verduurzamingswerkzaamheden en isolatiemaatregelen. Als u isolatiewerkzaamheden uitvoert, is het belangrijk uw klanten goed te informeren over de ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie.

ISDE Subsidie

Eerst was er SEEH, sinds 2021 is er ISDE: via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is er subsidie beschikbaar voor isolatie- en verduurzamingsmaatregelen. Eigenaren en bewoners die bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van verduurzamingsmaatregelen kunnen bij RVO een subsidieaanvraag indienen voor ISDE. 

Welke maatregelen? 

Met de ISDE kan subsidie worden verkregen voor energiebesparende en duurzame maatregelen in de woning of het bedrijfspand. In 2023 is het budget verhoogd, van € 350 miljoen naar € 560 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor:

  • zonneboilers
  • (hybride) warmtepompen
  • isolatiemaatregelen
  • aansluitingen op een warmtenet
  • een elektrische kookvoorziening

Elk jaar komt er nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030.

Rekentool

Met de ISDE-rekentool voor woningeigenaren kan een schatting van het subsidiebedrag worden gemaakt. Om een juiste schatting te geven, is het belangrijk dat de juiste maatregelen worden ingevoerd. De rekentool is te downloaden op RVO.

Deel dit artikel: