Investeringssubsidie duurzame energie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 december 2020

ISDE vervangt SEEH-subsidie

De SEEH (Subsidie energiebesparing eigen huis) voor eigenaar én bewoner loopt tot en met 31 december 2020. Vanaf 2021 is er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, maar dan onder de afkorting ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie. Als u isolatiewerkzaamheden uitvoert, is het belangrijk uw klanten hier goed over te informeren.

De SEEH loopt eind dit jaar af. Het betekent dat subsidieaanvragen voor de SEEH vóór het einde van het jaar ingediend moeten zijn. Het aanvragen van een SEEH-subsidie kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur. Belangrijk om te weten is dat ook de betalingen dit jaar moeten zijn verricht, omdat een aanvraag anders niet gehonoreerd wordt.  

Subsidie via de ISDE vanaf 2021

Vanaf 2021 is er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie en aansluiting op een warmtenet wordt uitgebreid. Eigenaren en bewoners die nu bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van 2 isolerende maatregelen kunnen (na afronding van de laatste maatregelen) vanaf januari 2021 hun subsidieaanvraag indienen bij de ISDE. 

Zelfde subsidiebedragen? 

In de SEEH zijn de subsidiebedragen tijdelijk verhoogd tot en met 31 december 2020. Het voornemen is om de ISDE subsidiebedragen gelijk te houden aan de SEEH van vóór de verhoging, dus de ISDE-subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen valt begin volgend jaar iets lager uit dan nu het geval is bij een SEEH-berekening. 

SEEH of ISDE?

Na 31 december is het niet meer mogelijk SEEH subsidie aan te vragen. In 2021 kan door de eigenaar of bewoner wel ISDE worden aangevraagd voor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn in 2020. Het kan ook voorkomen dat (een van de twee) energiebesparende maatregelen pas in 2021 wordt uitgevoerd, dus dan ISDE worden aangevraagd. Tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen maatregel(en) kan een aanvraag worden ingediend.   

Welke maatregelen? 

De SEEH maatregelen vloer- en/of bodem-, glas-, dak-, gevel- of spouwmuurisolatie komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Nieuw in de ISDE 2021 is de combinatie van een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting in combinatie met één van de isolatiemaatregelen. Samen vormt dit het minimum van 2 maatregelen. Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een duurzame warmte installatie.

Waarom 2 isolatiemaatregelen?

De eis van twee maatregelen opgenomen in de SEEH en de ISDE is om grotere stappen in verduurzaming te stimuleren. Enkelvoudige isolatiemaatregelen zoals vloerisolatie en spouwmuurisolatie worden al zeer vaak genomen, verdienen zich snel terug en zijn daardoor ook zonder subsidie zeer interessant. Voor wie één isolatiemaatregel laat uitvoeren is er ook een tegemoetkoming. Er is namelijk een fiscale “subsidie” in de vorm van verlaagde BTW op de arbeidskosten. 

De nieuwe ISDE regeling is op 14 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. De volledige publicatie vindt u op overheid.nl. Het is verstandig om uw klanten goed te informeren. Indien mogelijk kunnen klanten de subsidie aanvraag nog het beste uiterlijk 31 december a.s. doen, omdat dan nog gebruik kan worden gemaakt van de tijdelijk verhoogde SEEH subsidiebedragen.

Deel dit artikel: