Deels thuiswerken en deels op kantoor een blijvertje?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 december 2021

Hybride werken

Er is recentelijk onderzoek gedaan naar de verwachtingen van ondernemers over de mate van thuiswerken. Ongeveer de helft denkt dat ‘hybride werken’ - deels thuis en deels op kantoor- een blijvertje wordt. Voor zover het voor werknemers natuurlijk mogelijk is om thuis te werken. 

CBS, VNO-NCW, MKB-Nederland, EIB en KvK hebben in de periodieke conjunctuurenquête COEN ondernemers ondervraagd over hun verwachtingen voor hybride werken. Van de ondernemers denkt 47% dat deels thuiswerken en deels op kantoor een blijvend onderdeel van het werken bij hun bedrijf wordt. Er wordt nu al meer dan anderhalf jaar veel noodgedwongen thuis gewerkt. Dat heeft allerlei voor- en nadelen voor zowel werknemers als werkgevers. Werkende ouders kunnen werk- en zorgtaken hierdoor flexibeler invullen en er is vrijvallende reistijd naar het werk. Ook scheelt het CO2-uitstoot door minder reizen. Maar de keerzijde is dat er minder binding ontstaat in teams en met de organisatie. Ook wordt een hoger ervaren mentale druk ervaren en heeft thuiswerken negatieve effecten op creatieve processen en innovatie.

Thuiswerken is niet voor iedereen

Bij drie op de tien ondernemers (28%) uit de enquête blijkt thuiswerken overigens geen optie vanwege de aard van het werk. Dit is ook bij de meeste werknemers in onze sectoren het geval. Waar thuiswerken wel tot de mogelijkheden behoort, zijn de meningen echter ook verdeeld: zo’n 11% verwacht dat hybride werken geen blijvend onderdeel van het werk zal zijn.

Geïnteresseerden kunnen de hele Conjunctuurenquête (COEN) bekijken op de website van het CBS. 

Deel dit artikel: