Wilt u een bijdrage leveren?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 oktober 2019

Herziening vakboek Stukadoortechnieken

Bent u bekend met het vakboek Stukadoortechnieken? Dit boek wordt onder meer gebruikt tijdens de opleiding tot stukadoor op niveau 2 en 3. Er staat praktische informatie in over de meest voorkomende werkzaamheden van de stukadoor. Savantis is druk bezig met de herziening van dit vakboek, maar vraagt de hulp van vakbekwame stukadoors om het weer volledig up-to-date te maken.

U kunt een bijdrage leveren aan dit project. Savantis heeft een vragenlijst opgesteld om de mening van ervaren vakmensen te peilen. Welke informatie is er volgens u onmisbaar in een vakboek over stukadoren? En indien u bekend bent met het huidige boek: welke verbeterslag vindt u dat er kan worden gemaakt? Savantis vraagt u te helpen door een vragenlijst in te vullen.

Afgelopen zomer is een werkgroep in het leven geroepen om het huidige boek Stukadoortechnieken onder de loep te nemen. Deze werkgroep bestaat uit leden vanuit het onderwijs en de beroepspraktijk. Samen met de werkgroepleden wordt geïnventariseerd welke informatie aangepast en aangevuld moet worden. Ook wordt er kritisch gekeken naar de opbouw van het huidige boek. Zo wordt het hele boek herschreven en ligt er vanaf het voorjaar van 2020 een volledig herzien boek op de planken.

Heeft u de afgelopen tijd aan mooie projecten gewerkt en bent u trots op het eindresultaat? Bij een nieuw vakboek horen ook nieuwe, hedendaagse foto’s. Heeft u foto’s van uw werkzaamheden die Savantis mag gebruiken voor het vakboek Stukadoortechnieken, dan horen zij dat graag! U kunt hiervoor contact opnemen met/foto’s sturen aan onderwijskundige Kees de Jong van Savantis. Mail Kees de Jong.

Deel dit artikel: