Zwaar werk lichter maken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 november 2019

Exoskelet testers

Vrijdag 22 november werd in het praktijkcentrum van NOA een begin gemaakt met het testen van het exoskelet bij stukadoorswerkzaamheden. Samen met TNO doet Knauf onderzoek of een exoskelet stukadoors kan ondersteunen bij hun zware werkzaamheden.

Algemeen bekend is dat werknemers van zware beroepen vaak te maken krijgen met fysieke problemen. Uitval door ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid komt helaas regelmatig voor. Onderzocht wordt nu of het gebruik van een exoskelet positief zou kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van verwerkers. TNO en Knauf doen samen onderzoek om te bekijken welke spieren precies belast worden en of een exoskelet kan helpen bij de verschillende stukadoorswerkzaamheden. Knauf voelt namelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de beroepsgroep stukadoors: “We weten dat het een zwaar beroep is en zijn op zoek naar toepassingen voor gezonde en duurzame inzetbaarheid. Daarom investeren we in onderzoek en innovatie.” Nadat de eerste observaties op de bouwplaats positief waren, gaat het onderzoek nu de tweede fase in om met ervaren stukadoors de werking van het exoskelet verder te testen.

Knauf deed hiervoor een oproep, want er werden 12 testpersonen gezocht. Er werd massaal op gereageerd. Er is grote bereidheid om mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek, al trok een enkeling de wenkbrauwen op bij het horen dat voor het onderzoek aanwezige beharing moet worden geschoren. Er worden namelijk allemaal plakkers bevestigd, die onder meer de spierbelasting aan de gekoppelde meetapparatuur kunnen doorgeven.

Afgelopen vrijdag werd een pilottest gedaan met NOA-lid Frans Vos. Komende weken wordt met 12 verschillende stukadoors getest. Elk onderzoek duurt circa drie uur. Alle testers zijn ervaren stukadoors, maar hebben een verschillende leeftijd, postuur en dergelijke. Zo kan er gedegen onderzoek worden gedaan. We houden u op de hoogte van het vervolg en de uitkomsten.

Deel dit artikel: