per 1 januari 2019 1,07% erbij
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 januari 2019

Dekkingsgraad bpfBOUW daalt, maar pensioenen zijn verhoogd

BpfBOUW berichtte eind vorige maand dat het voor het tweede jaar op rij de pensioenen verhoogt. Per 1 januari 2019 krijgt iedereen, pensioengerechtigden en (gewezen) deelnemers, er 1,07% bij. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind december 2018 vastgesteld op 118,3 procent. Dat is 0,4 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind september 2018.

De resultaten vierde kwartaal 2018 op een rijtje

  • De beleidsdekkingsgraad eind december 2018: 118,3 procent;
  • De actuele dekkingsgraad eind december 2018: 113,6 procent;
  • Pensioenvermogen eind december 2018: 56,62 miljard euro;
  • Daling van het vermogen in het vierde kwartaal 2018: 1,62 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind december 2018: 49,85 miljard euro;
  • Stijging pensioenverplichtingen in het vierde kwartaal 2018: 1,97 miljard euro.

Negatief rendement in vierde kwartaal 2018

BpfBOUW behaalde in het vierde kwartaal een totaalrendement van -2,7%. Als gevolg hiervan daalde het rendement over het gehele jaar naar 0,3%. Het negatieve rendement over het vierde kwartaal werd voornamelijk gedreven door aandelen, alternatieve beleggingen en valuta-afdekking. Binnen aandelen deden zowel ontwikkelde markten als opkomende markten het niet goed. Binnen alternatieve beleggingen deden grondstoffen het gedurende het kwartaal het slechtst, als gevolg van de sterk gedaalde olieprijs. De valuta-afdekking droeg eveneens negatief bij, voornamelijk omdat de koers van de euro tegenover de Amerikaanse dollar is gedaald. Vastrentende waarden toonden een klein positief rendement. De renteafdekking droeg, als gevolg van een lichte daling van de rente, positief bij aan het rendement.

Nederlandse woningportefeuille levert grote bijdrage

Vastgoed droeg in 2018 positief bij aan het beleggingsresultaat van bpfBOUW. De Nederlandse woningportefeuille leverde de grootste bijdrage aan het rendement. Binnen de internationale vastgoedportefeuille droeg de regio Azië/Pacific in 2018 het meest positief bij. BpfBOUW haalde in 2018 een rendement op de vastgoedportefeuille van 12,3%. Het vermogen van bpfBOUW daalde in het vierde kwartaal met 1,62 miljard euro tot 56,62 miljard euro.

Onrust blijven monitoren

De beleggingsresultaten in het vierde kwartaal 2018 werden beïnvloed door de onrust op de financiële markten. Ook voor 2019 is een soortgelijk beeld niet ondenkbaar. Het bestuur zal van jaar tot jaar in een evenwichtige belangenafweging komen tot de vaststelling of er ruimte is voor indexatie en zal er alles aan doen om dit te realiseren. Ook zal bpfBOUW blijven participeren in de landelijke discussies rond de noodzakelijke vernieuwingen van het pensioenstelsel. Een belangrijk element hierin is het mogelijk maken van de toegang van ZZP’ers tot de pensioenen in de tweede pijler.

IMVB-convenant voor verantwoord beleggen

BpfBOUW heeft op 20 december 2018 het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) getekend. In het convenant maakt de pensioensector afspraken met de overheid, milieu- en maatschappelijke organisaties en de vakbonden om misstanden bij bedrijven waarin wordt belegd, te voorkomen. De deelnemende partijen in het convenant kunnen gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.

Deel dit artikel: