Tegemoetkoming voor bedrijven
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 maart 2020

BpfBOUW verlengt betaaltermijn premies naar twee maanden vanwege Coronavirus

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) zal van 1 april tot 1 juni 2020 de betaaltermijn voor pensioenpremies voor werkgevers in de bouw naar twee maanden verlengen. Dit om tegemoet te komen aan de situatie dat bedrijven als gevolg van het Coronavirus en teruggelopen werkzaamheden in liquiditeitsproblemen komen. Op deze manier wil het fonds de werkgevers wat lucht geven. BpfBOUW zal de situatie blijven monitoren en evalueren hoe na afloop van de tweemaandstermijn gehandeld moet worden.

Bestuursvoorzitter Dick Verhoeven: ‘Wij weten zeker dat bouwbedrijven in deze bijzondere tijden, naast het feit dat de bouwsector de afgelopen maanden al zwaar op de proef werd gesteld door de PFAS- en stikstofproblematiek, wel wat extra steun kunnen gebruiken inzake hun liquiditeitspositie. We zien een stijging in het aantal aanvragen voor een betalingsregeling waarbij we op korte termijn een nog sterkere stijging verwachten. Op die verwachte stijging spelen wij graag proactief in met deze maatregel die volgende week in gaat. Dat geeft hopelijk wat lucht en rust.’

Deel dit artikel: