Eerste reactie op Prinsjesdag voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 september 2019

Blij met investeringen, minder blij met fiscale maatregelen

Dat het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd dat er 2 miljard euro beschikbaar komt voor de bouw van nieuwe woningen is goed nieuws. En ook de voorgenomen oprichting van een investeringsfonds voor economisch mindere tijden is bemoedigend, net zoals de lastenverlichtingen die ervoor zorgen dat Nederlanders meer te besteden hebben. Ook de verruiming van de werkkostenregeling met 100 miljoen euro is een opsteker. AFNL-NOA is echter minder te spreken over een aantal fiscale maatregelen die het kabinet voor ondernemers in petto heeft.

AFNL-NOA is blij dat het kabinet 2 miljard euro beschikbaar wil stellen voor de bouw van nieuwe woningen. Hopelijk komt er dan wel snel een oplossing voor de stikstofproblematiek, anders wordt het erg lastig om te kunnen bouwen.

Investeringsfonds

Op Prinsjesdag werd de oprichting van een nieuw investeringsfonds aangekondigd, waarvan in economisch mindere tijden gebruik kan worden gemaakt. AFNL-NOA hoopt dat dit niet bij mooie woorden blijft, maar daadwerkelijk wordt omgezet in daden.

Zelfstandigenaftrek

Het kabinet zegt dat de aangekondigde inperking van de zelfstandigenaftrek bedoeld is om schijnzelfstandigheid aan te pakken, maar zo’n maatregel raakt kleine ondernemers met een eenmanszaak of vof hard. Die profiteren op deze manier minder van de lastenverlichting dan anderen. Daar komt bij dat ondernemersfaciliteiten in de Wet Inkomstenbelasting 2001 door recente besluitvorming verder worden versoberd. In een brief aan de Kamer in december 2018 heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken echter aangegeven dat er geen intentie bestond om ondernemersfaciliteiten verder aan te pakken. Deze besluitvorming is daarmee in strijd.

Jojobeleid

NOA schaart zich achter MKB Nederland met de conclusie dat het derde kabinet Rutte een “fiscaal jojobeleid” voert. Aan de ene kant is de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in de eerste schijf een goede stap voor kleine ondernemers. Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tegen de afspraken in het regeerakkoord en is met deze rijksbegroting ook onnodig. Het raakt vele mkb’ers in de afbouw, terwijl de lasten voor bedrijven deze kabinetsperiode fors oplopen. AFNL-NOA pleit er dan ook voor om dan óók de belastingverhoging op ondernemen (Box 2) te schrappen. Afbouwers willen net als alle ondernemers zekerheid om te kunnen investeren.

Prinsjesdag en de (af)bouw

De volgende voorstellen zijn op Prinsjesdag gepresenteerd:

 • Het kabinet investeert twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken.
 • Er komt een woningbouwimpuls beschikbaar van een miljard euro. Deze moet bijdragen aan betaalbare woningbouw en knelpunten helpen oplossen, zoals het uitplaatsen van bedrijven, het direct bereikbaar maken van een nieuwe wijk of het opvangen van de gevolgen van de stikstofuitspraak.
 • Beschikbare rijksgronden worden door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met gemeenten, klaargemaakt voor woningbouw.
 • Corporaties krijgen de komende tien jaar een korting van in totaal een miljard euro op de Verhuurdersheffing om meer te kunnen bouwen.
 • Corporaties die flexibele en tijdelijke woningen bouwen krijgen daarvoor een vrijstelling van de Verhuurderheffing.
 • 53 miljoen extra voor een inclusieve arbeidsmarkt in 2019-2020 (dus er worden meer mensen aan het werk geholpen en gehouden).
 • De zelfstandigenaftrek gaat stapsgewijs naar € 5000,- in 2028.
 • Zelfstandigen worden in 2020, 2021 en 2022 volledig gecompenseerd door een hogere arbeidskorting - na 2022 600 miljoen euro gereserveerd voor zelfstandigen.
 • In 2020 wordt het MKB-actieplan verder uitgevoerd, waaronder het MKB Idee om belemmeringen voor investeringen in scholing en ontwikkeling weg te nemen.
 • Het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000,- gaat het komende jaar niet omlaag. Het tarief blijft daarmee 25 procent. Ook daalt het tarief vanaf 2021 minder snel: naar 21,7 procent in plaats van 20,7 procent.
 • Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7 procent en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9 procent.
 • Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen.
 • De zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers gaat stapsgewijs omlaag, waarmee de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden.
 • In bepaalde gevallen kunnen ondernemers nu korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Deze betalingskorting wordt per 1 januari 2021 afgeschaft.
 • Vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord worden met het Belastingplan direct in de wet opgenomen. De belasting op vervuilende energie (aardgas) gaat geleidelijk omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit juist omlaag gaat. Daarmee wordt de overstap naar duurzame verwarmingsopties aantrekkelijker.
 • Voor het behoud en onderhoud van Nederlands erfgoed en monumenten komt er in 2020 60 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer over onze politieke standpunten op de gezamenlijke website van Stichting AFNL-NOA.

Deel dit artikel: