Geef zekerheid in elke fase
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
13 oktober 2020

Beperk geluidsoverlast uit winkels of supermarkten

De contactgeluidsisolatie van begunstigend lid Imbema SMT is de oplossing voor geluidshinder binnenshuis en vooral zeer wenselijk in binnenstedelijke gebieden. Geluidsoverlast van winkels, door palletwagens, trolleys en tijdens het bijvullen van de winkels, wordt door de juiste isolatie tot een minimum beperkt en voldoet aan de PVE van alle retailers. De isolatie van Imbema SMT is ook bestand tegen hoge drukbelasting en daarom uitermate geschikt voor bijvoorbeeld supermarktvloeren. De meest gebruikte producten hiervoor zijn Isolgomma Grei8 en Roll7

Transformatie en renovatie

Bij transformatie worden er vanuit het bouwbesluit geen aanvullende eisen gesteld (rechtens verkregen niveau). Ook als wordt voldaan aan bouwbesluit geluidseisen voor nieuwbouw, dan wordt dit in de praktijk als te laag ervaren om akoestisch comfort te bereiken. Het advies van Imbema is dan ook: voldoe niet alleen aan het Bouwbesluit, maar ga voor minimaal de verhoogde comfort eis (in de praktijk ≥5 dB beter dan Bouwbesluit voor nieuwbouw). De akoestische isolatie van Imbema SMT zorgt ervoor dat deze waardes altijd in praktijk gehaald kunnen worden. De meest gebruikte producten bij transformatie & renovatie zijn Isolgomma Upgrei en Highmat.

Deel dit artikel: