Heb jij al een AOV?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 december 2022

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Als je arbeidsongeschikt bent, kun je minder of helemaal niet meer werken. Voor werknemers in loondienst zijn er regels die ervoor zorgen dat er toch een inkomen is als zij arbeidsongeschikt zijn. Maar voor (zelfstandig) ondernemers gelden deze regels niet. Dan heb je geen of (veel) minder inkomen. De sectie NOA OZP Afbouw zocht al langere tijd naar goede mogelijkheden om dit risico te verzekeren en kwam in samenwerking met de NOA Verzekeringsdienst tot de ‘Langer Mee AOV’.

Niemand hoopt het mee te maken, want als je als (zelfstandig) ondernemer arbeidsongeschikt raakt, kan ineens ook je inkomen wegvallen. Veel ondernemers staan er wel bij stil en vinden het belangrijk om daar iets voor te regelen. Maar verzekeraars komen al snel met clausules, uitsluitingen en leeftijdsbeperkingen, zeker als je aangeeft dagelijks zelf op de bouwplaats aan het werk te zijn. Sommige ondernemers zijn daardoor afgehaakt voor een verzekering en zorgen zelf voor een financiële buffer. Weer anderen kiezen voor deelname aan een broodfonds, of toch die standaard individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dan is er nog een groep die dit risico (nog) niet afgedekt heeft…  

Nederland telt zo'n 800.000 zelfstandig ondernemers, waarvan hun inkomen het hoofdinkomen in het gezin is. Daarvan betaalt amper een vijfde premie voor een AOV, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel zelfstandig ondernemers zijn dus niet verzekerd voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. De regering wil daarom straks alle zelfstandig ondernemers verplichten om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Naar verwachting moeten alle zelfstandige ondernemers op 1 januari 2027 een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben, maar de wetswijziging is nog niet definitief. 

Het bestuur van NOA OZP Afbouw volgt een en ander op de voet en heeft een voorkeur voor een basisvoorziening in plaats van een verplichte verzekering. Desalniettemin vond/vindt het bestuur van de sectie OZP Afbouw het onderwerp en het maatschappelijk belang ervan interessant genoeg om tot aan een eventuele verplichtstelling zelf op zoek te gaan naar betaalbare alternatieven. De NOA Verzekeringsdienst was graag bereid het OZP-bestuur bij hun zoektocht te helpen, waarna gezamenlijk mogelijke oplossingen zijn gevonden.

Een van de oorzaken voor het relatief lage aantal verzekerden is dat met name OZP’ers het risico op arbeidsongeschiktheid onderschatten. Toch is het een reëel risico. Van een AOV wordt door velen geroepen dat die duur is, maar men weet niet wat de precieze kosten zijn. En, belangrijker nog, wat er uitgekeerd wordt als iemand echt (langdurig) arbeidsongeschikt wordt. Daarom vond het OZP-bestuur het belangrijk eens goed in kaart te brengen wat de mogelijkheden en kosten zijn voor leden van de sectie OZP Afbouw (en ook voor andere leden die dit risico willen verzekeren). Naast de gewone AOV heeft het bestuur ook de mogelijkheden van een broodfonds onderzocht; dat is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers. Verrassend genoeg bleek dat de kosten lager zijn als de ondernemer het risico volledig verzekert in een gewone AOV. De combinatie met een broodfonds was duurder en gaf bij arbeidsongeschiktheid een lagere uitkering. 

Er is geconstateerd dat er wel degelijk goede mogelijkheden zijn om het arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren, ook voor fysiek zware beroepen. De volgende twee verzekeringsoplossingen lijken het bestuur een goede mogelijkheid: 

BeroepsAOV

Dit is de (bekende) AOV waarbij het beroep van de ondernemer uitgangspunt is voor bepaling van de arbeidsongeschiktheid. De kenmerken van deze verzekering zijn:

  • Maximale eindleeftijd 60 jaar (voor zwaardere beroepen);
  • Maximaal 80% van het jaarinkomen te verzekeren;
  • Bij arbeidsongeschiktheid wordt tot de eindleeftijd het verzekerd bedrag uitgekeerd bij volledige arbeidsongeschiktheid. Is de ondernemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een pro rata uitkering; naar gelang de mate van arbeidsongeschiktheid wordt een gedeeltelijk percentage uitgekeerd;
  • Keuze uit diverse wachttijden vanaf 30 dagen.

De BeroepsAOV kan tot 5 jaar voor de gewenste eindleeftijd worden aangevraagd. In het geval van een zwaar beroep is dit dus tot uiterlijk 54-jarige leeftijd.

Langer Mee AOV

De Langer Mee AOV is zeker geen volledige BeroepsAOV, maar biedt een oplossing voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico en is speciaal bedoeld voor ondernemers met een (fysiek) zwaar beroep. Het eigen beroep is ook hier uitgangspunt voor bepaling van de arbeidsongeschiktheid. De kenmerken van deze verzekering zijn:

  • Maximale eindleeftijd 67 jaar en 3 maanden (lagere eindleeftijd is ook mogelijk);
  • Maximaal 90% van het jaarinkomen te verzekeren;
  • Bij arbeidsongeschiktheid een uitkering van 5 jaar die als volgt afloopt: 2 jaar 100%, dan 2 jaar 75% en tenslotte nog 1 jaar 50% uitkering;
  • Als de ondernemer na 5 jaar niet in staat is om te werken en daarmee zelf het minimumloon te verdienen, heeft hij tot de einddatum recht op een uitkering van 75% van het verzekerd bedrag;
  • Verplichte begeleiding door een arbeidsdeskundige die eens in de 3 jaar op bezoek komt;
  • Keuze uit wachttijd van 60 of 90 dagen.

Deze Langer Mee AOV kunnen ondernemers aanvragen tot 5 jaar voor de gewenste eindleeftijd. Is die 67 jaar en 3 maanden dan kan men dus tot en met 61 (of 62) jaar een verzekering aanvragen.

Medische waarborgen

Voor iedere AOV geldt dat een verzekeraar medische waarborgen stelt. Als ondernemer zal je dus minimaal een gezondheidsverklaring moeten invullen. Op grond hiervan zal de verzekeraar een voorstel doen. Het kan voorkomen dat er eerst vragen aan een behandelend arts worden gesteld voordat een voorstel wordt gedaan.

Advies

Voor het afsluiten van een AOV zijn goede informatieverstrekking én een helder advies belangrijk. De NOA Verzekeringsdienst kan je helpen bij het maken van een keuze. Uiteraard krijg je dan ook vrijblijvend een premie-opgave voor een of beide regelingen. Wil je weten wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met de NOA Verzekeringsdienst, via advies@wuthrich.nl of tel. 030-254 91 91. 

Deel dit artikel: