Ook in 2027 blijft AOW-leeftijd 67 jaar
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
11 november 2021

AOW-leeftijd blijft 67

Voor het kalenderjaar 2027 blijft de AOW-leeftijd van 67 jaar gehandhaafd. Het (demissionair) kabinet gaat de AOW-leeftijd nog niet verder verhogen. Demissionair Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt jaarlijks met een prognose van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Aan de hand van de prognose wordt volgens de Algemene Ouderdomswet de toekomstige AOW-leeftijd vastgesteld. Dat gebeurt op basis van een wettelijk vastgelegde formule. Uit de formule blijkt dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor 2027 niet wordt verhoogd. Deze blijft net als in 2026 vastgesteld op 67 jaar.

In de Algemene Ouderdomswet is opgenomen dat de AOW-leeftijd in 2024, 2025 en 2026 is vastgesteld op 67 jaar. Daar wordt 2027 nu aan toegevoegd. Voor de jaren erna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de CBS-prognose van de levensverwachting.

Deel dit artikel: