OCTAS lijkt werkgeversverplichtingen te vergeten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
12 oktober 2023

Analyse arbeidsongeschiktheidsstelsel onvolledig

Eind 2022 is een onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) gevormd, die de opdracht kreeg het arbeidsongeschiktheidsstelsel van Nederland in kaart te brengen. Deze week publiceerde de commissie een rapport waarin de complexiteit van het stelsel als meest urgente probleem wordt benoemd. Terecht, maar in het onderzoek ontbreekt aandacht voor alle verplichtingen van werkgevers.

De OCTAS bestaat uit een diverse groep van wetenschappers, experts, bestuurders, een ervaringsdeskundige en een ontwerper. Hun opdracht was tweeledig; maak een probleemanalyse van het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel en ontwerp oplossingsrichtingen voor de middellange en lange termijn. Het eerste deel van hun opdracht hebben ze met de publicatie van hun probleemanalyse opgeleverd. De commissie schetst dat het stelsel voor iedereen, dus zowel zieke werknemers, werkgevers, betrokken instanties en hun professionals, te complex is. Vereenvoudiging is daarom een “must”, ook als dit pijn gaat doen omdat versimpeling betekent dat je minder precies kunt zijn. De kunst is om hier een goede balans in te vinden. Hiervoor gaat de commissie meerdere oplossingsrichtingen onderzoeken.

“Het lijkt erop dat de commissie een belangrijk deel van haar opdracht is vergeten: kijken naar alle ingewikkelde verplichtingen waarmee de mkb-werkgever wordt geconfronteerd als een medewerker ziek wordt”, geeft NOA-voorzitter John Kerstens als reactie op dit rapport. “Daar moet echt het mes in. NOA zal zich daar sterk voor blijven maken.” Met name in de eerste twee jaar van ziekte hebben werkgevers veel plichten, maar zijn ze volledig afhankelijk van derden om deze te kunnen nakomen. En dit terwijl zij alles betalen.

Download het rapport van OCTAS

Begin 2024 komt OCTAS met mogelijke oplossingsrichtingen.

Deel dit artikel: