RWU’91 komt te vervallen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 december 2023

Alternatief loon- en materiaalindex

Maak je bij langer lopende contracten wel eens gebruik van de loon- en materiaalindex, dan adviseren we een alternatief te gaan gebruiken. De RWU’91 stopt namelijk met indexeren.

De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU ’91) voor het indexeren van contracten stopt per 1 januari 2025. Wij gebruikten deze bron voor de loon- en materiaalindex. Het CBS biedt met de 'Index Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten' een kosteloos alternatief. We adviseren voor nieuwe contracten dit alternatief toe te gaan passen.

RWU ’91

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project, is in 1991 de RWU ’91 opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met deze RWU ’91. Anno 2023 zijn er meerdere indices beschikbaar die beter aansluiten op de praktijk.

CBS-index Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten

Het CBS biedt met de 'Index Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten' een kosteloos alternatief. Deze index van het CBS toont de afgelopen jaren een vergelijkbare trend als de RWU ’91, zoals je in onderstaande tabel kunt zien.

Ontwikkeling indexen CBS en RWU '91 2021-2023

CBS-loon% vorig jaarRWU-loon% vorig jaar
2021114,8194,5
2022118,23,0%2023,9%
2023124,45,2%212,65,2%

Verschil over 2021-2023 is bij het CBS 8,4% en bij RWU 9,3%, dus een verschil van 0,9%.

CBS-materiaal% vorig jaarRWU-materiaal% vorig jaar
2021119188,2
2022136,614,8%215,514,5%
20231445,4%225,44,6%

Verschil over 2021-2023 is bij het CBS 21,0% en bij RWU 19,8%, dus een verschil van -1,2%.

Als je gebruikmaakt van de RWU '91 voor het indexeren van contracten, dan adviseren we je om deze niet meer te gebruiken voor nieuwe contracten en je bij lopende contracten te oriënteren op een alternatief. De index van CBS vind je hier.

Bron: Techniek Nederland

Deel dit artikel: