Eindelijk afspraken gemaakt
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 december 2018

Afspraken loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Na jarenlange lobby van NOA en AFNL om de financiële risico’s met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte voor mkb-bedrijven te verminderen, zijn er eindelijk afspraken gemaakt die een stap in de goede richting zijn.

De door NOA en AFNL gewenste afschaffing van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar bleek op korte termijn niet haalbaar (o.a. door hiermee samenhangende wetgeving als ontslagrecht e.d.), maar een groot deel van de wensen zijn wél onderdeel van de gemaakte afspraken; denk aan vervroegde inzet van de no-riskpolis en het deskundigenoordeel, alsmede minder administratieve lasten voor mkb-ondernemers.

Nieuwe afspraken over loondoorbetalingsplicht

De afspraken, die worden vastgelegd in wet- en regelgeving en een convenant met verzekeraars, moeten met name kleine bedrijven ontlasten. Financieel, maar zeker ook bij de re-integratie van zieke werknemers. Ondernemers ervaren alle verantwoordelijkheden en verplichtingen rond de loondoorbetalingsplicht nu als een loden last. Het is bovendien een onzeker traject, omdat je als klein bedrijf met weinig ervaring en capaciteit nooit weet of je het 100 procent goed hebt gedaan. Dat alles gaat door de nieuwe afspraken fors verbeteren, zonder dat daarmee de rechten van de zieke werknemer veranderen.

“Ontzorgpakket” is optioneel

Het ontzorgpakket komt een heel eind in de goede richting en biedt ondernemers keuzes. U kúnt de nieuwe verzekering afsluiten, maar het hoeft niet. Doet u dit niet, dan profiteert u nog steeds van de wettelijke maatregelen. AFNL-NOA zal de mogelijkheden onderzoeken, om met een verzekeraar tot een mantelovereenkomst met goede afspraken te komen. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Stap vooruit, maar nog geen eindstation

Tevens houden wij de vinger stevig aan de pols en zullen bij onze achterban blijven nagaan of dit pakket tegemoetkomt aan de problemen. De gemaakte afspraken zijn wat ons betreft nog niet het eindstation, maar een belangrijke stap vooruit. Binnen het huidige stelsel is dit op dit moment in elk geval het hoogst haalbare. AFNL-NOA zal zich ook blijven inzetten om de wetgeving met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte, te weten de afschaffing van het tweede ziektejaar, gewijzigd te krijgen.

Deel dit artikel: