Gemotiveerde medewerkers vinden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 december 2018

Afbouwbanen.nl

Het vinden van geschikt personeel is al lange tijd een zware opgave. Tegelijkertijd staan er nog steeds mensen langs de zijlijn die heel moeilijk aan de bak komen. ‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ worden die genoemd. Veelal zijn het mensen die bijvoorbeeld hun opleiding niet hebben afgemaakt, al heel lang werkloos zijn, een geestelijke beperking hebben of ergens van het rechte pad zijn geraakt. Ze kunnen - juist nu veel bedrijven het werk maar amper aankunnen - een uitkomst zijn.

In de CAO Afbouw hebben NOA, FNV, CNV Vakmensen afgesproken dat er werk gemaakt zou worden om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de afbouw te helpen. Daarom is onlangs door het Technisch Bureau Afbouw de website www.afbouwbanen.nl gelanceerd. Op die site kunnen werkgevers vacatures plaatsen en bieden potentiële nieuwe werknemers zich aan. AfbouwBanen.nl is de gratis vacaturebank voor de afbouw. U kunt als afbouwwerkgever een vacature plaatsen als u iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt zoekt voor een bepaalde functie. Ook kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een advertentie plaatsen. Daarnaast kunt u informatie vinden over het in dienst nemen van deze mensen.

Regelingen

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen met verschillende regelingen. Zo hoeft u tijdens een proefplaatsing van twee maanden geen loon aan deze werknemers te betalen, is er een no-riskpolis waardoor u geen risico loopt als zo’n medewerker onverhoopt ziek wordt en krijgen u en uw nieuwe medewerker extra begeleiding van een jobcoach. Daarnaast heeft het aannemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een aantal financiële voordelen: u kunt aanspraak maken op het lage inkomensvoordeel (LIV), er is een loonkostensubsidie en er gelden loonkostenvoordelen (LKV) en premiekortingen.

Danny

Neem bijvoorbeeld Danny, 21 jaar en iemand die maar moeilijk aan een baan kon komen. Via afbouwbanen.nl kreeg hij de kans om bij een plafond- en wandbedrijf aan de slag te gaan. Door goede begeleiding kan Danny, die nog nooit een opleiding afmaakte, nu zelfstandig profielen van systeemplafonds plaatsen. Zijn collega’s kunnen zich daardoor richten op de moeilijkere werkzaamheden en samen maken ze nu veel meer meters per dag dan voor de komst van Danny.

Door goede begeleiding kan Danny zelfstandig systeemplafonds plaatsen
Door goede begeleiding kan Danny zelfstandig systeemplafonds plaatsen

Rompslomp

Bij veel werkgevers heerst nog de gedachte dat het aannemen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt veel extra werk en tijd kost. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De afbouwsector werkt namelijk samen met Pernu, een detachering-, uitzend-, en werving & selectiebureau dat maatschappelijk betrokken ondernemers helpt om een positieve bijdrage te leveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel te laten nemen in de eigen organisatie. Pernu doet uw salaris- en personeelsadministratie en regelt de subsidies. Ook zorgt Pernu voor een jobcoach en de begeleiding bij ziekte.

Gemotiveerd

Werknemers met een arbeidshandicap zijn vaak trouwe en gemotiveerde werknemers. Voor uw bedrijf kan het de moeite waard zijn om te bespreken of Pernu een passende werknemer voor u heeft. Ook is het mogelijk zelf een potentiële medewerker aan te dragen, die na een gedegen selectieprocedure via Pernu bij uw bedrijf aan het werk kan. U kunt dan namelijk gebruik maken van de extra begeleiding en expertise van een jobcoach: doorgaans vraagt een medewerker met een beperking vooral de eerste tijd om speciale aandacht om bepaalde vaardigheden aan te leren. De jobcoach van Pernu helpt zowel werkgever als werknemer om er een succes van te maken. Op een praktische manier zorgt Pernu ervoor dat de nieuwe werknemer vaardigheden aanleert. Wat is er voor nodig om het werk goed te blijven doen? Werkzaamheden moeten bijvoorbeeld duidelijk zijn, volgens een vaste routine kunnen worden uitgevoerd en er moet een vangnet zijn waar de werknemer terecht kan als hij het even niet meer weet. Zo kan het ook zijn dat de werknemer van Pernu extra hulp krijgt als blijkt dat hij een Vca-certificaat moet halen. De kosten van de jobcoaching worden vergoed door het UWV of de gemeente.

Bent u benieuwd hoe groot de verlaging van de arbeidskosten in een concreet geval is? U kunt met de premiekortingencalculator in een paar eenvoudige stappen uw financiële tegemoetkomingen voor de komende jaren berekenen: www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingencalculator

Deel dit artikel: