KvK stuurt brieven om UBO-opgave te doen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

UBO-register

De UBO-registratie komt voort uit Europese regelgeving en is op 27 september 2020 gestart. Ondernemingen moeten hun eigenaren of andere personen met zeggenschap in het bedrijf in het UBO-register inschrijven. Als UBO van een MKB-bedrijf heeft u 18 maanden, dus tot 27 maart 2022, om u te registreren.

U moet personen die meer dan 25% van het economisch belang in uw onderneming hebben (UBO’s) inschrijven in het UBO-register. Het UBO-register maakt duidelijk waar de geldstromen heengaan en wie veel invloed heeft in Nederlandse organisaties. Het UBO-register moet daarmee witwassen, corruptie, belastingfraude en het financieren van terrorisme tegengaan.

Wie is een UBO?

UBO betekent ultimate beneficial owner en is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. De UBO is de uiteindelijke eigenaar van een organisatie of heeft zeggenschap over een organisatie. Bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang in een vof of maatschap.

Registratie voorbereiden

Op de website van de Kamer van Koophandel staat precies beschreven wie zich moeten registreren. Zorg dat u eerst de benodigde spullen verzamelt, want de UBO-opgave moet in één keer worden afgerond. U heeft dus nog tot 27 maart 2022 om dit te regelen. 

Alleen een tekenbevoegde van uw onderneming kan de UBO-opgave doen. Ook een notaris mag namens uw organisatie de opgave doen. Verzamel de volgende gegevens voordat u op de website van KvK start met de UBO-registratie:

  • Gegevens van tekenbevoegde, want u kunt alleen inloggen met DigiD
  • IBAN (rekeningnummer) op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een verplichte 1 cent-betaling
  • Gegevens van UBO's
  • Documenten bij belang van UBO's
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van UBO's

De 1-centbetaling is ingevoerd om zo de identiteit van de tekenbevoegde te controleren. Dat is naast het inloggen met DigiD belangrijk voor de betrouwbaarheid van het UBO-register. Ook moeten kopieën van geldige identiteitsbewijzen van de UBO’s worden geüpload. Let er daarbij op dat het BSN zichtbaar is, want de KvK controleert het BSN dat u in de UBO-opgave invult aan de hand van het kopie identiteitsbewijs.

Deels openbaar register

Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Het gaat om deze gegevens:

  • voor- en achternaam
  • geboortemaand en –jaar
  • nationaliteit
  • woonland
  • de aard en omvang van het belang

Om deze gegevens in te kunnen zien, moet bij de KvK een uittreksel uit het UBO-register worden besteld. De rest van het UBO register is alleen in te zien door bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Meer over de verplichte UBO-opgave vindt u op de website van KvK of download de factsheet.