Welke documenten bewaart u?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Het personeelsdossier

Het is belangrijk om van elk personeelslid een goede dossieropbouw in uw bedrijfsvoering op te nemen. Wat moet er in elk geval in het personeelsdossier zitten?

Door de hervorming van het ontslagrecht wordt er bij ontslag kritisch gekeken naar het ontslagdossier. Een rechter moet ontslag beoordelen aan de hand van een aantal strikte criteria. Omdat er minder ruimte is om af te wijken van de ontslagvergoeding, zal de rechter eerder besluiten om het dienstverband niet te beëindigen als de dossieropbouw niet in orde is.

Wat moet u in het personeelsdossier bewaren?

Zorg ervoor dat het personeelsdossier in elk geval de volgende stukken bevat:

  • een getekende arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd, de verlenging van een contract);
  • een duidelijke functieomschrijving;
  • afspraken over gevolgde opleidingen;
  • verslagen van jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • alle correspondentie met de werknemer (denk bijvoorbeeld aan waarschuwingen en e-mails);
  • verslagen van het verbetertraject

NOA-leden kunnen op het besloten ledengedeelte in het dossier downloads en arbeidsrecht en voorwaarden allerlei voorbeeld contracten en formulieren downloaden.