"Speciaal van en voor jongeren in onze vereniging"
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Bestuur NOA Jong Talent

Tijdens bijeenkomsten van NOA Jong Talent trainen jonge NOA-leden met elkaar hun managersvaardigheden. Binnen de club is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, plezier en leren van elkaar. De afgelopen jaren hebben JM-leden een hechte band opgebouwd: “We hebben het superleuk met elkaar, maar - of juist daarom - verwelkomen we ook nieuwe jongeren met open armen!”

Bestuur NOA Jong Talent

  • Roy Olminkhof, voorzitter
  • Erwin de Bruin
  • Yvonne Elting
  • Serge Kornuyt
V.l.n.r. Erwin de Bruin, Roy Olminkhof, Yvonne Elting en Serge Kornuyt
V.l.n.r. Erwin de Bruin, Roy Olminkhof, Yvonne Elting en Serge Kornuyt

Roy, Yvonne, Serge en Erwin vormen samen het bestuur van NOA Jong Talent. Serge is ‘vanaf het eerste uur van oprichting’ bij de club. Roy is eind 2019, Yvonne is begin 2020 toegetreden en Erwin is in 2022 gestart. Functies en bestuursleden wisselen regelmatig. “Met een goede reden”, vertelt Marcia, “want we hanteren een uitstroomleeftijd van 45 jaar. Eenmaal die leeftijd vinden we in zijn algemeenheid dat je niet meer onder de noemer ‘jonge ondernemer’ valt.

Druk, druk, druk

NOA Jong Talent organiseert twee, maximaal drie bijeenkomsten op jaarbasis. Het moet geen overkill worden, want jonge managers moeten al zoveel. “Velen van ons hebben een jong gezin, zijn ontzettend druk met hun bedrijf en willen naast hun werk ook nog leuke dingen met vrienden doen, of helpen op de sportclub van de kids”, meent Marcia. “We hoeven elkaar als jonge managers ook niet maandelijks te zien om toch een band op te bouwen en van elkaar te leren. Ik kom alle jaren trouw bij de bijeenkomsten en vind het nu leuk een steentje in de organisatie bij te dragen vanuit het bestuur. NOA Jong Talent heeft me namelijk echt kennis, vaardigheden en daardoor ook werk opgeleverd. Een JM-bijeenkomst kost je geen tijd; Het levert je juist tijd op! Je gaat er slimmer door werken, krijgt een breder netwerk en wordt er inventiever door.”

Ambitieus, gezellig en gratis!

“Onze bijeenkomsten zijn laagdrempelig”, legt oud bestuurslid Raymond Janssen uit. “NOA-leden - of medewerkers van een NOA-bedrijf die de ambitie hebben een afbouw- of natuursteenbewerkingsbedrijf te managen - kunnen gratis aan onze activiteiten deelnemen. We hanteren het criterium dat je niet ouder mag zijn dan 40 jaar als je de eerste keer deelneemt aan NOA Jong Talent. Dan mag je blijven komen tot je 45ste verjaardag. Deelname is voor jonge eigenaren van een NOA-bedrijf en/of ‘eigenaren in wording’, doorgaans met personeel in dienst. We hebben het echt leuk met elkaar! Aan de hand van een specifiek thema gaan we eerst een paar uur fanatiek met een trainer of spreker aan de slag, om afsluitend te dineren en daarbij te leren van elkaars verhalen en ervaringen. Omdat we allemaal in dezelfde fase van ons leven zitten, is er veel herkenbaarheid, maar tegelijkertijd ook een hele open sfeer om elkaar om advies te vragen.”

Meer verenigingsgevoel

Serge Kornuyt meent “dat het verenigingsgevoel bij jongeren echt al is toegenomen. Daar zijn we best trots op! We komen elkaar nu ook bij andere activiteiten van NOA tegen. Daar hoopten we bij de oprichting van Jong Talent in 2012 natuurlijk ook op, maar we moesten het enige tijd gunnen voor we konden constateren dat dit ook echt het geval is.”

Bijeenkomsten met inhoud

Elke activiteit heeft een inhoudelijk thema. Doorgaans wordt halverwege de middag gestart met het programma. Deelnemers missen maar een stukje van een gemiddelde werkdag. Die tijd verdien je dubbel en dwars terug door de informatie en kennis die je tijdens onze bijeenkomsten kunt verzamelen. Efficiënter werken, meer verdienen door anders te communiceren met je klant, modern leiderschap, planning en acquisitie, communiceren middels lichaamstaal; keer op keer verzinnen de jonge managers zelf een actueel thema. Met behulp van een deskundige presentator, of coach, krijg je tijdens zo’n middag handvatten aangereikt hoe iets anders kan, beter kan, of waar je over na moet denken.