Doe tijdig een UWV-melding!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 april 2022

Oekraïense vluchtelingen werk bieden

Oekraïense vluchtelingen mogen sinds 1 april 2022 vrij werken in Nederland. Een werkgever, die een Oekraïense vluchteling in zijn bedrijf wil laten werken, moet hem/haar wel eerst aanmelden bij het UWV. 

Om een vluchteling te mogen laten werken, dient de werkgever hem/haar ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij het UWV aan te melden. De werkgever ontvangt een ontvangstbevestiging van het UWV, maar hoeft deze niet af te wachten. Als er later wijzigingen plaatsvinden in de werkzaamheden of de duur van het werk, dan moet dit ook worden doorgegeven. 

UWV-formulier

Vluchtelingen uit de Oekraïne worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij worden automatisch ingeschreven in de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) en zijn daarmee bekend bij de IND en krijgen een BSN-nummer.

BSN noodzakelijk

Zonder BSN-nummer kan een vreemdeling in Nederland niet werken voor een Nederlandse werkgever. De werkgever heeft een BSN-nummer nodig voor de opgave van de loonbelasting. Daarnaast kan de ‘vreemdeling’ met een BSN-nummer een bankrekening openen. Voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst en het uitbetalen van het salaris, gelden vervolgens de regels op basis van het Nederlandse arbeidsrecht. 

Let op!

Er zijn een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden om een Oekraïense vluchteling voor jouw bedrijf te laten werken:

  1. Maak een arbeidsovereenkomst: de vluchteling mag niet als zelfstandige werken, maar alleen op basis van een arbeidsovereenkomst.
  2. Tijdig aanmelden: twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet de werknemer bij het UWV worden aangemeld. Dat moet met een speciaal UWV-formulier. Zonder melding, te late melding of niet volledige melding kan je een boete opleveren op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).
  3. Papierwerk: voor de vluchteling kan het verkrijgen van een verblijfsdocument wellicht langer duren, want alle administratieve procedures en het noodzakelijke papierwerk is een hele kluif. Desalniettemin is het advies daar niet op te wachten en zo snel als mogelijk de melding te doen. De melding kan later aangevuld worden met de verblijfsdocumenten, zodra deze uitgegeven zijn.

Al eerder iemand aan werk geholpen?

Tot en met 15 april 2022 geldt een overgangsperiode waarin werkgevers de mogelijkheid krijgen om een melding te doen, ook wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart 2022 zijn gestart met werken, kunnen tot en met 15 april 2022 ook achteraf (alsnog dus) gemeld worden. Wanneer tussen 4 maart en 1 april 2022 een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) is ingediend door een werkgever, dan wordt deze aanvraag als melding beschouwd.

Veelgestelde vragen

Op werk.nl heeft het UWV veelgestelde vragen met de antwoorden op een rijtje gezet. Bekijk FAQ.  

Bron: AWVN

Deel dit artikel: