Vanaf 1 november 2022 is sticker of O-document verplicht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 oktober 2022

O-document Oekraïense vluchtelingen

Vanaf 1 november 2022 is een sticker of O-document van de IND verplicht voor vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland in loondienst willen werken. De tijdelijke vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning komt per die datum te vervallen.

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne was een overgangsperiode ingesteld. Hiermee werd het mogelijk om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd moest bevestigen. Met die status konden/kunnen Oekraïense vluchtelingen bijvoorbeeld aan het werk in Nederland.

Sticker of O-document

De overgangsregeling loopt op 31 oktober af. Dit betekent dat per 1 november 2022 een vluchteling enkel als hij/zij in het bezit is van een sticker of O-document die is afgegeven door de IND kan aantonen dat hij/zij valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Pas met deze documenten kan worden aangetoond dat de vluchteling mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

Op dit moment kunnen Oekraïners, of mensen die rechtmatig in Oekraïne verbleven tijdens het uitbreken van de oorlog, bij de IND een sticker of O-document aanvragen in hun paspoort. Dit is het bewijs dat zij hier verblijf hebben op grond van de Richtlijn tijdelijk bescherming en daarmee toegang hebben tot onder andere de arbeidsmarkt.

Online afspraak

Mocht u een Oekraïense vluchteling aan het werk hebben, die de benodigde sticker nog niet in zijn/haar paspoort heeft, dan moet er voor 31 oktober een afspraak worden gemaakt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Een afspraak kan online worden gemaakt. 

 

Deel dit artikel: