Verplichte kost
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 juni 2021

CBS enquêtes

Krijgt u WEER een vragenlijst van het CBS? En blijven ze in de weken erna telkens weer herinneren dat u de enquête nog in moet vullen, omdat u dat nog niet gedaan had? Weet dan dat u conform de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek verplicht bent hun vragen te beantwoorden. 

Het CBS verzamelt en publiceert statistische informatie: over de economische groei bijvoorbeeld, werkgelegenheid, prijsontwikkelingen en omzetgegevens. Als het CBS hun informatie niet via overheidsinstanties kan verkrijgen, dan vragen ze de gegevens op bij bedrijven in een of meerdere sectoren. 

Er is een aparte Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, die ondernemers verplicht om op tijd de gevraagde informatie aan het CBS door te geven. Weigert u het onderzoek in te vullen, dan is het CBS gerechtigd een boete uit te schrijven.

Meer info op de website van het CBS

Deel dit artikel: