Structurele en eenmalige loonsverhoging kort toegelicht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 januari 2022

Loonsverhogingen per 01-03-2022

In de CAO-Afbouw 2022-2023 zijn voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 twee momenten afgesproken waarop de lonen worden verhoogd. Er is een nieuwe ontwikkeling van de garantielonen afgesproken.

Per 1 maart gaan de lonen structureel omhoog met 1,4% en met € 40,- bruto per maand. Dit is inmiddels al wel redelijk bekend. Daarbij is het zo dat dit bedrag naar rato is als een medewerker parttime werkt. Als een medewerker bijvoorbeeld 2 dagen per week werkt, dan wordt het salaris met € 16,- per maand verhoogd. 

Eenmalige uitkering

De eenmalige verhoging van € 75,- per 1 maart is voor alle werknemers gelijk. Dus als de werknemer parttime werkt, krijgt de medewerker ook € 75,- uitbetaald. Dit is in de cao afgesproken. Met name de toepassing van de eenmalige verhoging - zo blijkt uit vragen - staat nog niet bij iedereen scherp op het netvlies. Daarom stippen we deze afspraak even apart aan. 

Voorbeeldberekeningen

Lees ook ons artikel waarin we aan de hand van enkele voorbeelden de afgesproken salarisverhogingen (in bruto bedragen) toelichten. Ga naar voorbeeldberekeningen. 

Nieuwe cao 2022-2023

In de nieuwe CAO zijn verder flinke stappen gezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers. En de sector gaat werk maken van innovatie. Bekijk de nieuwe CAO-Afbouw.

Deel dit artikel: