Aandachtspunten lage btw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 januari 2019

Lage btw 1 januari 2019: 9%

De lage btw van 6% is op 1 januari 2019 verhoogd naar 9%. Deze maatregel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2019. Dit besluit heeft gevolgen voor de regelingen, waarbij voor stucwerk en isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar het lage btw-tarief mag worden gerekend. Ook enkele vloerenwerkzaamheden komen in aanmerking.

Geen overgangsregime

In het verleden werd bij een tariefsverhoging doorgaans voorzien in een overgangsregeling. Dit is nu echter niet het geval. Als ondernemer betaalt u het btw-tarief op het moment dat u de btw verschuldigd wordt. Dus op het moment van factureren.

Andere aandachtspunten

De btw-verhoging van 6% naar 9% is op 1 januari 2019 ingevoerd. Hebt u ook al aan de volgende belangrijke praktische gevolgen gedacht?

  • Pas uw administratieve/boekhoud systeem aan zodat de lage btw op 9% staat in plaats van 6%
  • Controleer welke contracten met consumenten nog lopen en factureer het juiste tarief
  • Vermeld u ergens standaard prijzen voor particulieren? Bijvoorbeeld in geautomatiseerde offertesystemen, op uw website of social media? Pas uw consumentenprijzen dan aan.
Deel dit artikel: