U loopt risico bij een verouderde RI&E
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
12 mei 2022

Heeft u uw RI&E op orde?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie, oftewel RI&E, te hebben. Deze moet actueel zijn en tevens moet er een Plan van Aanpak bij zitten. In het Plan van Aanpak staan de punten die u nog verder moet oppakken en/of zaken die u bijvoorbeeld een keer per jaar wilt bekijken of alles nog klopt. Regelmatig ontvangt ons secretariaat vragen over de RI&E en blijkt dat nog niet alle bedrijven deze regelgeving op orde hebben. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen tijd veel ondernemers een brief gestuurd over de Risico Inventarisatie & Evaluatie. In deze brief staat informatie over het nut, de noodzaak en de verplichting van het hebben van een Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Want deze verplichting geldt al 25 jaar, maar veel bedrijven kennen de wetgeving niet, of hebben hun RI&E niet op orde. Het gaat om ondernemers die medewerkers in dienst hebben of inhuren.

Risico als u geen of zeer verouderde RI&E hebt

Zoals aangegeven is het hebben van een actuele RI&E wettelijk verplicht. Als u geen RI&E hebt, loopt u het risico bij een controle door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een forse boete te krijgen. Vooropgesteld: Dat is natuurlijk zonde van het geld. Er is echter ook een onderliggend risico waar we u graag op willen wijzen: Stel dat er een ongeval gebeurt met een van uw werknemers. Als u dan geen actuele RI&E hebt, zien we steeds meer dat verzuimverzekeraars geen uitkering betalen of slechts beperkt. Het is dus belangrijk om een actuele RI&E te hebben. Hoe kunt u dit realiseren?

RI&E Bouwnijverheid

Als bedrijf in de afbouwsector kunt u kosteloos gebruik maken van de RI&E Bouwnijverheid. Dit is een digitaal product dat door Volandis wordt onderhouden en geactualiseerd. Bij het gebruik van deze RI&E hoeft u, tot maximaal 25 personeelsleden, geen gebruik te maken van een derde partij zoals bijvoorbeeld een arbodienst. Als u de RI&E Bouwnijverheid gebruikt en alles op orde hebt, voldoet u in ieder geval aan uw wettelijke verplichtingen, tenzij u meer dan 25 personeelsleden heeft. In dat geval zult u wel een deskundige in moeten schakelen om uw RI&E te laten beoordelen, maar het maken ervan kunt u zelf doen. Ten aanzien van de actualiteit is het goed om te weten dat ook alles rondom Corona hierin is opgenomen. 

ZZP-er met leerling

Bent u een zelfstandig ondernemer zonder personeel met een leerling via het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw? Dan heeft u ook een RI&E nodig. Wat arbeidsomstandigheden betreft wordt er geredeneerd vanuit risico’s. Voor u als ZZP-er (OZP’er) geldt vanuit de Arbowet dat u werkgever wordt van een jongere. Daar gelden speciale regels en afspraken voor, die in het arbeidsomstandighedenbesluit staan beschreven. In dat besluit staat dat de ondernemer (OZP’er) in dit geval een RI&E en Plan van Aanpak moet hebben. 

ZZP-er met inhuur

We krijgen ook vragen van zelfstandig ondernemers zonder personeel die een andere ZZP’er (OZP’er) inhuren, of er dan ook een RI&E verplicht is. In het geval van ingehuurde ZZP-ers (OZP’ers) mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Dit ligt genuanceerd waardoor het lastiger vast te stellen is of er een RI&E nodig is. Mocht u twijfelen over de verhouding en daarmee over de verplichting om een RI&E te hebben, neem dan contact met ons op.  

Hoe de RI&E te maken

U kunt er voor kiezen om de RI&E geheel en al zelf op te stellen. Daarvoor kunt u eerst op de site van Volandis een account aanmaken, waarna u na ontvangst van de inloggegevens aan de slag gaat. De informatie over het aanmaken van uw account e.d. vindt u op de website van Volandis. In de praktijk blijkt het toch wel lastig om het invullen van de RI&E helemaal zelfstandig te doen. Zodra er vragen ontstaan, haakt men af. Daarom geeft NOA in samenwerking met Volandis regelmatig workshops in Veenendaal: onder deskundige begeleiding kunt u dan vanachter uw eigen laptop aan de slag om in een middag tijd door het hele pakket te worden geloodst. Met een zo goed als complete RI&E gaat u dan einde middag tevreden en opgelucht naar huis.

Workshop RI&E

Wilt u hulp bij het invullen van een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie en meteen een Plan van Aanpak opstellen? Bij voldoende belangstelling kunnen we in samenwerking met Volandis weer een workshop organiseren. Laat uw gegevens achter, zodat wij u kunnen berichten als er voldoende belangstelling is:

  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
Deel dit artikel: