Een overzicht van de regels
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Stappenplan bij ontslag van personeel

Als werkgever kunt u in de situatie komen dat u personeel moet ontslaan. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn en afhankelijk daarvan gelden ook verschillende regels. Op basis van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn er een aantal manieren waarop u een arbeidsovereenkomst kunt beëindigen. Tevens moet u rekening houden met de verplichte transitievergoeding, het afspiegelingsbeginsel en opzegtermijnen.

Hoewel er bij een contract voor bepaalde tijd reeds een einddatum is afgesproken, kan het zijn dat u dit contract eerder zou willen of moeten beëindigen. De mogelijkheid om dat te kunnen doen, is standaard opgenomen in onze voorbeeldcontracten. Maar ook dan geldt dat u zich aan de regels voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst moet houden. We bieden u een overzicht wanneer u welke weg moet (en kan) volgen om ontslag te realiseren.

Voor ontslag gelden strikte regels. Hou ook rekening met de volgende zaken: