Voorwaarden voor ontslag
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen moet verlopen via het UWV. Enkele omstandigheden komen hiervoor in aanmerking en er zijn ook voorwaarden aan verbonden.

Bij bedrijfseconomische omstandigheden moet u denken aan het volgende:

  • Slechte of slechter wordende financiële situatie
  • Werkvermindering
  • Organisatorische of technologische veranderingen
  • Beëindiging van uw bedrijf
  • Verhuizing van uw bedrijf
  • Vervallen van loonkostensubsidie voor 1 of meer medewerkers

Voorwaarden voor ontslag

Om toestemming van UWV te krijgen voor ontslag, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden deze voorwaarden:

  • Er is een geldige reden voor ontslag
  • U ontslaat uw werknemers volgens de juiste ontslagvolgorde (zie hierover het afspiegelingsbeginsel).
  • U heeft binnen uw organisatie geen ander passend werk voor uw werknemer