Wanneer is ontslag mogelijk?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

Indien uw werknemer twee jaar ziek is en de loondoorbetaling stopt, moet een ontslagaanvraag verlopen via het UWV. Wanneer is ontslag mogelijk en hoe vraagt u dit aan?

Voorwaarden voor ontslag

Als u iemand wilt ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid geldt het volgende:

  • De werknemer is 2 jaar of langer arbeidsongeschikt
  • Het is niet waarschijnlijk dat de werknemer binnen 26 weken weer aan het werk kan
  • Het werk kan niet binnen 26 weken zo worden aangepast dat uw werknemer toch kan werken
  • U hebt binnen uw organisatie geen ander passend werk voor de werknemer

Ontslag aanvragen en onderbouwen


Een ontslagaanvraag moet schriftelijk bij UWV worden ingediend. Hiervoor vindt u op de website van UWV de aanvraagformulieren. Als er nog gegevens onderbreken voor de onderbouwing van uw aanvraag, dan ontvangt u hierover van UWV bericht. Dit is nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U krijgt standaard 8 dagen de tijd om de gegevens aan te vullen, bij uitzondering verlengt UWV deze termijn.

Behandelingstermijn

UWV handelt de ontslagaanvraag zoveel mogelijk binnen 4 weken af, vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. In sommige situaties is deze termijn anders:

Beslissing voorleggen aan kantonrechter

UWV informeert u en uw werknemer tegelijk middels een brief over de beslissing of u wel of geen ontslagvergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst toch te beëindigen. De kantonrechter kijkt dan opnieuw naar de ontslagaanvraag.